artikel-thumbnail

10 augustus 2004

HR steeds grotere rol bij fusies en overnames

De HR-functie wordt steeds vaker betrokken tijdens fusie- en overnametrajecten. Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan tweederde (67%) van de onderzochte ondernemingen Human Resources betrekt gedurende het gehele fusie- en overnametraject. Bijna een kwart (24%) van de ondernemingen geeft aan HR pas in te zetten tijdens de due diligence-fase1. Slechts 10% van de bedrijven zet HR pas in nadat de fusie of overname heeft plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd door Mercer Human Resource Consulting onder 51 Europese ondernemingen.

artikel-thumbnail

09 augustus 2004

Na dinsdag geen renteverhoging meer?

De cijfers zijn onbetrouwbaar. Ze zijn nauwelijks te voorspellen, dat bleek ook weer de afgelopen keer. In plaats van de verwachte stijging van 230.000 nieuwe banen waren er dat maar 32.000. Daarnaast moeten de gepubliceerde cijfers ook altijd (fors) worden herzien. De juni cijfers werden bijgesteld naar 78.000 nieuwe banen in plaats van de oorspronkelijke gerapporteerde 112.000. Helemaal ingewikkeld wordt het met het werkloosheidspercentage. Men zou verwachten dat met het geringere aantal nieuwe banen dan verwacht het percentage ten minste stabiel zou blijven. Maar in tegendeel, het percentage werkloze Amerikanen daalde van 5,6% naar 5,5%. Meer dan eens hebben wij op deze pagina's gesteld dat aan de Amerikaanse werkloosheidscijfers veel en veel te veel gewicht wordt toegekend.

artikel-thumbnail

05 juli 2004

Money Matters: AFM: Tandeloze tijger als toezichthouder?

De Nederlandse overheid heeft lang gewacht met maatregelen om een herhaling van alle boekhoudschandalen van rond de eeuwwisseling te voorkomen. Maar de afgelopen tijd is daadkracht verrassend groot. Nu heeft minister Zalm weer een 'wetsvoorstel toezicht accountantsorganisaties' naar de Kamer gestuurd. Met het wetsvoorstel wordt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als toezichthouder aangewezen. Goedbedoeld, ongetwijfeld, maar is de AFM wel de aangewezen partij voor zo'n belangrijke taak?

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

De expert bloggers van FM.nl delen hun visie op actuele financiële gebeurtenissen en thema's. Zij plaatsen het nieuws in perspectief en geven tips en tricks om u financieel management naar een hoger niveau te tillen.