Overname? Vermijd de valkuilen!

Bedrijfsomvang, sector of levensfase van de overnamekandidaat bepalen vaak de moeilijkheid in een overnameproces. Hoe zorg je dat alle verschillende stadia in het overnameproces goed gaan? De zes stappen van NetSuite:

Stap 1 Goede voorbereiding is essentieel

Je moet als koper een goed beeld hebben van de sector waarin het bedrijf dat je wilt overnemen zich bevindt. En, past dit bedrijf in je strategie? Is bijvoorbeeld uitbreiding in een andere sector niet beter?
Je moet je afvragen wat de bedreigingen zijn om het bedrijf over te nemen in dat marktsegment. Als dat duidelijk is, formuleer dan een lijst met potentiële kandidaten die voldoen aan een profiel dat je hebt opgesteld. Dat is belangrijk, want doorgaans heeft de koper minder kennis van de markt in die specifieke sector dan het bedrijf dat kandidaat is om te worden overgenomen.
Ontwikkel een plan van aanpak om belangstelling bij overnamekandidaten te wekken. Dat zijn vooral niet-financiële argumenten. Leg uit wat je te bieden hebt! Vergeet niet om de geheimhoudingsverklaring te tekenen.

Stap 2  Kennismaking en verkoopmemorandum

Vraag je na het eerste gesprek met een overnamekandidaat af of het bedrijf echt goed past bij jouw onderneming. Het gaat niet alleen om ‘de tent’, maar ook om ‘de vent’. Een positief oordeel kan uitmonden in een informatie- of verkoop-memorandum tussen beide partijen. Dat geeft de verkoper de gelegenheid duidelijk te maken wat hij belangrijk vindt.
Een informatie-memorandum maakt ook zichtbaar wat de activiteiten van het bedrijf zijn, de sector, maar ook de juridische- en organisatorische structuur. En niet te vergeten: het memorandum meldt ook de laatste financiële stand van zaken.

Ontdek in de leergang M&A alles over overnames, bedrijfswaardering en succesvolle integratie. Experts uit het vakgebied nemen je mee door het gehele overnameproces. Bereken de juiste waarde voor een bedrijf en ontdek hoe je de beste deal maakt.

Stap 3 Van waardebepaling tot bieding

Nu is de waarde te bepalen van het bedrijf dat je wilt overnemen en kan de bieding worden gemaakt. Er een aantal methoden om de waarde te bepalen. Dat hangt van veel factoren af, zoals de branche, de levenscyclus van een product, groeipotentie en kapitaal-omstandigheden.
De meest gangbare waarderingsmethoden zijn:
A Intrinsieke waarde/marktwaarde: dat is de intrinsieke, boekhoudkundige waarde. Het is slechts een momentopname. Bovendien geeft een balans een onvolledig beeld van alle activa.
B  Marktwaarde: de waarde van de aandelen maal het aantal aandelen. Als er geen actuele waarde van de aandelen bekend is, kan de waarde bepaald worden aan de hand van recente en vergelijkbare deals.
C.  DCF: met een ‘discounted cashflow’ (DCF) kan de winstpotentie van een bedrijf worden weergegeven. De DCF is gebaseerd op bedragen uit de bedrijfsvoering die de onderneming tekort komt of overhoudt. Die bedragen worden afgezet in de tijd en gecorrigeerd voor rente en risico.
D. Waardering op basis van winst: de koers/winst-verhouding.
In de praktijk is het goed een combinatie van deze vier methoden te gebruiken.

Alle zes stappen in het overnameproces kun je lezen in de whitepaper van Netsuite: Overname? Vermijd de valkuilen!

Ontdek in de leergang M&A alles over overnames, bedrijfswaardering en succesvolle integratie. Experts uit het vakgebied nemen je mee door het gehele overnameproces. Bereken de juiste waarde voor een bedrijf en ontdek hoe je de beste deal maakt.

Gerelateerde artikelen