Blog

artikel-thumbnail

17 december 2008

Duurzaam bankieren

Welke bank is duurzaam en maatschappelijk verantwoord bezig, en welke niet? Tot voor kort was het onderscheid eenvoudig te maken. Duurzaam was een bank als Triodos, in 1980 opgericht met omgerekend iets meer dan een half miljoen euro kapitaal, en sindsdien uitgegroeid tot een toonbeeld van maatschappelijke deugdzaamheid. Windmolens, biologische landbouw, microkredieten aan arme wereldburgers, noem maar een goed doel, en Triodos kan er een belegging bij leveren.

artikel-thumbnail

02 november 2008

Mobiliseer democratische oordeelskracht!

De wereldorde is fragiel. In de landen van de Europese Unie en in de EU als geheel zijn politiek en bestuur losgeraakt van de burgers. Elektronische automaten zijn de facto de baas en de burgers zijn gereduceerd tot louter verlengstuk daarvan. IFRS, US-GAAP en controle missen een op de huidige realiteit geënt wetenschappelijk fundament. Hoe kan de in accountancy aanwezige oordeelskracht worden gemobiliseerd en bijdragen aan een gezondmaking van de maatschappelijk economische ordening?

artikel-thumbnail

01 juli 2008

Blijven leren

Je zou verwachten dat het nu langzaam zou gaan afkoelen. Het is half zes in de middag en de temperatuur is nog steeds veertig graden. Veel mensen die ik spreek zeggen dat de regentijd in aantocht is. Vooralsnog is daar weinig van te merken. Ondertussen wordt in de keuken het gekakel steeds luider. De elektricien krijgt op zijn kop van de kokkin omdat de stroom is uitgevallen. En alhoewel het Frans de nationale taal in Mali is, worden ruzies nog steeds in lokaal dialect uitgevochten.

artikel-thumbnail

01 maart 2008

Vijf wensen

Toegegeven, het is erg laat om u nog het beste te wensen voor dit jaar. Toch wens ik u bij deze graag heel veel contacten buiten uw eigen organisatie, wens ik u inhoudelijke en financiële groei, wens ik u heel veel inspirerende ontmoetingen, wens ik u heel veel reflectie en wens ik u ten slotte een toekomst die een langer perspectief heeft dan een kwartaal. Ik ben ervan overtuigd dat, als die vijf wensen uitkomen, 2008 een veel leuker jaar zal worden dan de jaren ervoor.

artikel-thumbnail

27 november 2007

Wie verandert, overleeft

Laatst zat ik met Harold Goddijn aan het diner. Naast mij zat de logistiek manager van onze Amerikaanse vestiging. De logistiek manager is relatief nieuw en luisterde geinteresseerd naar de oude koeien die Harold en ik uit de sloot aan het halen waren. Die interesse wakkerde de verhalen verder aan en we dwaalden af naar de periode van voor de introductie van de eerste GO, het allereerste apparaatje dat aan de basis lag van de opmerkelijke groei van TomTom. Al pratende realiseerde ik mij de hoeveelheid veranderingen die er in relatief korte tijd hebben plaatsgevonden.

artikel-thumbnail

01 september 2007

Deugdelijke controle, deugdelijke architectuur

Sinds de invoering van de code-Tabaksblat als reactie op de Ahold-affaire in 2003 komen de gevolgen van de fundamenteel gebrekkige accountantscontrole voor verantwoording en risico van het ondernemingsbestuur. Het bestuur dient op objectieve gronden te verklaren dat de controlesystemen adequaat en effectief zijn. Dat kan alleen als de controle enerzijds berust op fundamentele controleerbaarheid en anderzijds op een logisch stelsel van gegevensgerelateerde controles.

artikel-thumbnail

26 juli 2007

Put or shut up

Wie gaat er met de buit vandoor? Zo luidde heel lang de vraag met betrekking tot de overname van ABN Amro. Naarmate de maanden vorderden leek de koek steeds dikker te worden en het spel steeds creatiever. Zou het Barclays worden, dat eind april al samen met ABN Amro de fusieplannen kenbaar maakte? Of het consortium met consortiumleider Royal Bank of Scotland, Fortis en Santander? Deze mochten - op aandringen van de aandeelhouders - tenslotte ook nog een bod uitbrengen.

artikel-thumbnail

19 januari 2007

Goede en foute omzet

Een euro winst is een euro winst, nietwaar? Voor de CFO die stuurt op harde cijfers is omzet gewoon de omzet en de winst de winst. Mis! Omzet is nog te veel foute omzet. Wanneer je je klanten onvoldoende waarde levert en je verkopen deels gebaseerd zijn op een lock-in of andere trucs om klanten uit te melken, dan is je omzet fout. Vroeg of laat zullen klanten je dan massaal verlaten en is saneren en bezuinigen een gebed zonder einde. Wat ik van managementgoeroe Peter Drucker heb onthouden is zijn uitspraak "The only profit center is the customer whose check does not bounce."

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11