artikel-thumbnail

22 februari 2012

Exploitatie? Tuurlijk. Maar vergeet niet de exploratie!

Bij het thema 'cash is king' wordt de aandacht in het huidige economische klimaat al snel gericht op de krapte op de kapitaalmarkt en op de wijze waarop ondernemingen hun liquiditeit beheersen binnen de beperkingen in de markt. Kortom, hoe houden we de zaak overeind. Stabiliteit in organisaties wordt belangrijk en het besturingsmodel wordt meer gericht op exploitatie en minder op innovativiteit en exploratie. Maar is dat verstandig?

artikel-thumbnail

25 januari 2012

Fuseren is communiceren

'Veel fusies zijn gedoemd te mislukken.' Uit talloze onderzoeken blijkt dat er te hoge overnamepremies worden betaald. Om nog maar te zwijgen van de vernietiging van menselijk kapitaal. De meeste M&A-deals worden bezegeld gedurende een hoogconjunctuur waarin de beurskoersen flink zijn opgelopen en ondernemingen dus 'duur' zijn. Nu de waardering van de meeste beursgenoteerde bedrijven historisch laag is, lijkt de overname van een concurrent snel terugverdiend.

artikel-thumbnail

11 maart 2010

Behoedzaam laveren

Voor een grote belegger als Delta Lloyd is het werken met toekomstscenario's een tweede natuur. Zonder modellen die ons helpen bedrijven te waarderen, zonder filteringsystemen die het selecteren van interessante deelnemingen mogelijk maken, zouden we ons continu op glad ijs begeven. Ga er maar aan staan: permanent volgen we zo'n achthonderd Europese bedrijven, vooral small- en midcaps, waarin we een fors aandeel van minimaal 5 procent zouden kunnen nemen. Zo'n exercitie kun je niet op louter buikgevoel doen.

artikel-thumbnail

26 november 2009

1 op 3 controllers manipuleert cijfers

Volgens een bericht in de Telegraaf manipuleren controllers regelmatig de winst van hun organisatie. Zij halen opbrengsten naar voren en schuiven kosten voor zich uit. Omboeken doen 1 op de 5 controllers. Recent onderzoek van het Controllers Instituut en Robert Walters wijst dat uit. Lees het volledige artikel op www.finance-talent.nl en discussier mee. Zijn controllers inderdaad onbetrouwbaar? Is het manipuleren van de cijfers in sommige gevallen toelaatbaar of per definitie compleet onacceptabel? Moeten financials wel business partners zijn of alleen de rem van de organisatie zijn? Zij zijn immers de enige die deze rol goed kunnen vervullen.

artikel-thumbnail

26 oktober 2009

Opdoeken dat Afab (Dirk achterna)

Ram die producten maar door de strot. En god zegen de greep. Bij Afab staat net als bij DSB het belang van de klanten niet voorop maar die van de aandeelhouders. Uiteindelijk waren de politiek en de toezichthouders er voor nodig om dit te keren. Niet een bepaald moreel besef. Dat Afab nu recht gaat zetten wat het al die jaren met verve fout heeft gedaan, stelt mij dan ook allerminst gerust. Want, zoals Mignon McLauhlin (amerikaans schrijfster) eens stelde: 'Echt berouw hebben is niet slechts spijt hebben van de gevolgen. Het is spijt hebben van de intenties.' Ik herken het nog niet. Dus, opdoeken die tent. Ik zeg: doen!

artikel-thumbnail

12 oktober 2009

DSB Dirk, opstappen... wegwezen!

Dirk Scheringa stond lange tijd model voor goed ondernemerschap. Zelfs Balkenende meldde 'Je bent een voorbeeld voor ons allemaal, je speelt een geweldige rol in de financiële sector'. Dirk was ook nogal vol van zichzelf. In De Volkskrant prees hij zichzelf aan als crisismanager om Nederland te redden. Het was allemaal nogal simpel. Dirk nam de problemen direct uit de handen van zijn mensen, en loste die gewoon zelf even op. Tja, het kan verkeren. Zijn reputatie beschadigd, zijn bank wankelt. En klanten, die zijn klanten niet meer willen zijn. Dat is verlies. Met de voetbalclub AZ, DSB schaatsploeg en het Scheringa museum. mag je doorgaan. Met moreel laakbare verkoopmethoden niet. Zoals Einstein ooit zei: You can't solve a problem with the same mindset that created it'. Dus Dirk, opstappen!... wegwezen!

artikel-thumbnail

25 september 2009

Burgemeester Balkenende

Nu onze premier op succesvol bezoek is geweest bij Obama en verder is vastgesteld dat we op Prinsjesdag een visie op de BV Nederland mogen verwachten, is het aardig een bespiegeling te geven over ons land. Zijn we, conform de uiterst rechtsen (PVV) en linksen (SP), een Kabouterland, naar binnen gekeerd en bang voor Europa, laat staan de wereld, of zijn we een ontluikende Metropool, stadstaat in een netwerk van andere metropolen die het aanzien van de toekomstige wereld bepalen?

artikel-thumbnail

29 juni 2009

Samenwerken en samenwerken

Op 2 mei 2009 zingt Piebe Teeboom op voorzichtige wijze de lof van de coöperatie. Het artikel heeft als titel meegekregen: 'Betrouwbare marktspelers - Coöperatie als anker in het kapitalisme'. Na een aanloop die op weinig verrassende wijze start met het op twijfelachtige gronden bekritiseren van het Angelsaksische model, het economisch waardebegrip is - in tegenstelling tot hetgeen meestal wordt beweerd - per definitie gericht op de lange termijn, komt de lofzang van Teeboom.

artikel-thumbnail

20 februari 2009

SNAFU

De grote snijshow is begonnen. Bedrijven voelen de kredietcrisis doorwerken in de eigen cijfers. Winsten vallen tegen en dus moeten er statements worden afgegeven. Opmerkelijk is dat het denken in kansen in moeilijkere tijden als sneeuw voor de zon verdwijnt. Ik zie mannen die jarenlang stroploos door het leven gingen, ook weer hun stropdas dragen. Blijkbaar mag het niet meer frivool. Het is opmerkelijk dat recessie er zo snel toe leidt dat managers die het-even-niet-meer-weten als lemmingen conservatisme gaan prediken.

artikel-thumbnail

03 februari 2009

Gooi uw strategie niet zomaar weg in onzekere tijden

Bedrijven hebben in tijden van crisis de neiging de met veel tijd, pijn en moeite opgestelde strategie "weg te gooien" en over te gaan tot een aanpak van strikte kostenreductie. Dit is echter niet het juiste antwoord. Veel beter is de bestaande strategie waar nodig plooibaarder te maken en ruimte te scheppen voor op de crisis toegespitste innovatie. In onzekere tijden is flexibiliteit in investeringen namelijk onontbeerlijk. Dan kunnen bedrijven niet alleen overleven, maar zelfs profiteren van de crisis.

artikel-thumbnail

29 januari 2009

Flexibilisering van het BV-recht

Nederland maakt deel uit van de Europese Gemeenschap, zoals die wordt gecreëerd door het EG-Verdrag. Het doel van dit verdrag is om 'de grondslagen te leggen voor een steeds hechter verband tussen de Europese Volkeren'. Het Hof van Justitie van de EG zetelt in Luxemburg en ziet toe op de eerbiediging van het EG-recht bij de exegese en toepassing van het Verdrag. De invloed van de uitspraken van deze Europese rechter wordt steeds groter, ook op het nationale recht van de lidstaten.

artikel-thumbnail

17 december 2008

Duurzaam bankieren

Welke bank is duurzaam en maatschappelijk verantwoord bezig, en welke niet? Tot voor kort was het onderscheid eenvoudig te maken. Duurzaam was een bank als Triodos, in 1980 opgericht met omgerekend iets meer dan een half miljoen euro kapitaal, en sindsdien uitgegroeid tot een toonbeeld van maatschappelijke deugdzaamheid. Windmolens, biologische landbouw, microkredieten aan arme wereldburgers, noem maar een goed doel, en Triodos kan er een belegging bij leveren.

artikel-thumbnail

02 november 2008

Mobiliseer democratische oordeelskracht!

De wereldorde is fragiel. In de landen van de Europese Unie en in de EU als geheel zijn politiek en bestuur losgeraakt van de burgers. Elektronische automaten zijn de facto de baas en de burgers zijn gereduceerd tot louter verlengstuk daarvan. IFRS, US-GAAP en controle missen een op de huidige realiteit geënt wetenschappelijk fundament. Hoe kan de in accountancy aanwezige oordeelskracht worden gemobiliseerd en bijdragen aan een gezondmaking van de maatschappelijk economische ordening?

artikel-thumbnail

01 juli 2008

Blijven leren

Je zou verwachten dat het nu langzaam zou gaan afkoelen. Het is half zes in de middag en de temperatuur is nog steeds veertig graden. Veel mensen die ik spreek zeggen dat de regentijd in aantocht is. Vooralsnog is daar weinig van te merken. Ondertussen wordt in de keuken het gekakel steeds luider. De elektricien krijgt op zijn kop van de kokkin omdat de stroom is uitgevallen. En alhoewel het Frans de nationale taal in Mali is, worden ruzies nog steeds in lokaal dialect uitgevochten.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

De expert bloggers van FM.nl delen hun visie op actuele financiële gebeurtenissen en thema's. Zij plaatsen het nieuws in perspectief en geven tips en tricks om u financieel management naar een hoger niveau te tillen.