Verschuldigdheid van ten onrechte berekende btw

Onlangs wees de Hoge Raad arrest over de verschuldigdheid van btw die ten onrechte in rekening was gebracht. Het arrest ging over een stichting die btw-facturen uitreikte aan particuliere klanten. De stichting heeft de btw echter niet op aangifte voldaan. Later bleek dat de stichting geen btw voor haar prestaties is verschuldigd.

De vraag is of de stichting de berekende btw aan de fiscus moet afdragen nu deze niet in rekening had mogen worden gebracht aan de afnemers van de stichting. De Hoge Raad geeft aan dat de stichting de btw niet is verschuldigd, omdat de afnemer van de dienst een particulier is. De factuur krijgt dan geen zelfstandige betekenis voor de btw.

Als btw als zodanig op een factuur staat vermeld, is de ondernemer verplicht deze btw aan te geven en af te dragen. Ook als de btw ten onrechte is berekend, is dit wettelijk verplicht. Dit geldt echter niet als de factuur met ten onrechte berekende btw is uitgereikt aan een particulier, zoals in de onderhavige casus.

BRON: Dr. Peter Kavelaars, Deloitte

Gerelateerde artikelen