Vereenvoudiging successiewet

De Staatssecretaris van Financiën streeft ernaar om per 1 januari 2010 de Successiewet drastisch te wijzigen. De bestaande Successiewet zal vereenvoudigd en gemoderniseerd worden. Hierbij zullen de tarieven worden verlaagd en zal het aantal tariefschrijven en tariefgroepen zal sterk worden ingeperkt.

Tevens wordt een ‘ruimhartige’ faciliteit aangekondigd die het mogelijk zal maken voor ondernemers om familiebedrijven fiscaal gezien vriendelijker te kunnen voortzetten. De staatssecretaris streeft naar een kostenneutrale aanpassing.

De financiering van de tariefsverlagingen en de ruimhartigere bedrijfsopvolgingfaciliteit zal moeten worden gefinancierd uit een verbreding van de belastinggrondslag. Hiermee zullen constructies om successierechten te ontgaan strenger worden aangepakt.

Voor de praktijk zijn deze maatregelen zeer wenselijk. Het is echter de vraag of de beoogde deadline van 1 januari 2010 gehaald zal worden. Eerdere drastische wijzigingen van de Successiewet hebben de eindstreep niet gehaald. Bron: Horlings Taxnews

Gerelateerde artikelen