Freshfields Bruckhaus Deringer: ‘EU gaat handhaven op CSDDD’

Amerikaans advocatenkantoor waarschuwt voor CSDDD

De nieuwe EU-richtlijn betreffende zorgvuldigheidsplicht voor toeleveringsketens (CSDDD) introduceert een cruciaal handhavingsmechanisme. Het stelt voor dat lidstaten toezichthoudende autoriteiten aanwijzen om naleving te controleren, vergelijkbaar met bestaande financiële regelgeving. Deze aanpak zal de implementatie van nieuwe verplichtingen voor bedrijven sturen. Dat schrijft het internationaal-amerikaanse advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer op de eigen website. Daarmee waarschuwen de juristen bedrijven voor de Europese regelgeving.

  • EU’s CSDDD richt zich op krachtige handhaving
  • CSDDD vraagt om wereldwijde toezichtinspanningen
  • Bedrijven moeten voorbereiden op strenge CSDDD-sancties.

De toezichthoudende autoriteiten zullen bedrijven controleren op naleving van alle CSDDD-verplichtingen, waaronder intern risicobeheer, mensenrechten en milieuverantwoordelijkheid. Een focus ligt op het controleren van bedrijven om te zien of ze een klimaatovergangsplan hebben aangenomen, met specifieke doelstellingen op basis van wetenschappelijk bewijs.

De Europese regels voor bedrijven om misstanden bij hun buitenlandse toeleveranciers tegen te gaan, hebben uiteindelijk de steun van de EU-landen gekregen. De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) legt grote bedrijven een voorzorgsplicht op. Deze wet verplicht bedrijven om te voorkomen dat hun toeleveranciers in de productieketen mensenrechten schenden en het milieu of klimaat schaden.

Competenties en competenties

Volgens de CSDDD krijgen de toezichthoudende autoriteiten uitgebreide bevoegdheden. Dit omvat het recht om bedrijven te verplichten informatie te verstrekken en onderzoeken uit te voeren, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving. Ze kunnen ook specifieke bevelen uitvaardigen en voorlopige maatregelen nemen om ernstige risico’s aan te pakken. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Potentiële sancties

De richtlijn voorziet in aanzienlijke sancties bij niet-naleving, tot 5% van de wereldwijde omzet van een onderneming. Dit markeert een transformerend aspect van de CSDDD en wijst op een strengere benadering van naleving in vergelijking met bestaande regelgeving zoals de EU GDPR.

Europese finance worstelt

Veel bedrijven ervaren de ESG-normen en de CSRD-richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging als een administratieve last, maar volgens ESG-expert Vincent Wanders en advocaat Paul Josephus Jitta bieden deze ook aanzienlijke kansen. Tijdens hun sessie op FM Dag 2024 benadrukken ze dat CFO’s worstelen met complexe ESG-rapportages, terwijl Europese wetgeving juist langetermijnkansen biedt voor bedrijven. Wanders wijst op de toenemende druk vanuit beleggers, die meer inzicht eisen in duurzaamheidsinspanningen om investeringen kritisch te beoordelen.

Ingewikkeld en overbodig

De realiteit is echter dat veel CFO’s en hun collega’s de ESG-normen als ingewikkeld en overbodig beschouwen. Sommige bedrijven bevinden zich nog in de verkenningsfase, terwijl anderen al actieve stappen zetten. Advocaten zoals Josephus Jitta benadrukken het belang van proactief ESG-beleid en betrokkenheid van juridische adviseurs vanaf de beginfase, gezien de aankomende aansprakelijkheid voor directies met betrekking tot ESG.

Europa is streng maar loopt voorop

Europa leidt met strengere wetgeving rond ESG, vergelijkbaar met privacyregelgeving, wat nu eenmaal onzekerheid en nervositeit met zich meebrengt. Toch ziet men hierin ook kansen voor Europese bedrijven die vooroplopen. De discussie draait nu om welke strategie bedrijven moeten volgen: anticiperen op ESG, afwachten, of een tussenweg kiezen. Wanders benadrukt het belang van expertise, vooral bij het meten van niet-financiële gegevens in ESG-rapportages.

Gerelateerde artikelen