Eumedion kraakt NBA Green Paper over auditkwaliteit

De controller als rebel
Eumedion is uiterst kritisch over de inhoud van het door de NBA opgestelde Green Paper inzake de definitie van auditkwaliteit. Volgens Eumedion bevat het g

Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het green paper.

“In plaats van het fijnslijpen van een high level definitie van auditkwaliteit, is het zinvoller en praktischer om de aandacht te verleggen naar het adresseren van de geconstateerde majeure gebreken in de auditkwaliteit”, schrijft Eumedion in het commentaar.

Eumedion adviseert de NBA om te stoppen met het project en om prioriteit te geven aan het ontwikkelen van maatregelen die significant bijdragen aan een verbetering van de controlewerkzaamheden door de accountant.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen