Daling belastingdruk

In 2006 was de druk van de vennootschapsbelasting bij de grootste niet-financiële ondernemingen 20,9 procent. Dat was 7,4 procentpunt minder dan in 2004. De gemiddelde belastingdruk daalt naarmate ondernemingen groter zijn. Dat blijkt uit onderzoek door het CBS.

In Nederland zijn er ongeveer 1.600 niet-financiële ondernemingen met een vermogen van 23 miljoen euro of meer. Deze bedrijven brachten in 2004 ruim 8,4 miljard euro op aan vennootschapsbelasting.

Dat bedrag steeg in 2005 naar ruim 13 miljard euro. In 2006 bedroeg de opbrengst 10,4 miljard euro. De belastingdruk van de grootste niet-financiële bedrijven daalde in diezelfde periode van 28,3 naar 20,9 procent.

De daling van de belastingdruk is deels toe te schrijven aan de verlaging van de tarieven per 1 januari 2006. De tariefverlaging is bedoeld om het investeringsklimaat te verbeteren en om de lastendruk in het bedrijfsleven te verminderen.

Verder blijkt dat de belastingdruk afneemt als de ondernemingen groter zijn. Dit kan te maken hebben met een geavanceerder vorm van bedrijfsfinanciering bij de grootste ondernemingen.

Gerelateerde artikelen