Aantal bedrijfsincasso’s stijgt, gemiddelde waarde neemt af

Ook in het tweede kwartaal van 2009 blijft het aantal bedrijfsincasso's in Nederland ongekend hoog. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar steeg het aantal incassozaken met 54 procent. Dit blijkt uit de Incassobarometer van kredietverzekeraar Atradius.

Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal incasso’s met 9,4 procent. Opmerkelijk is dat het gemiddelde bedrag per ingediend incasso met 15 procent daalde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Reden is de afgenomen handelsactiviteit van Nederlandse bedrijven en de lagere bedragen die zij in rekening brengen.

Het aantal incassozaken dat Nederlandse bedrijven aanhangig maken, is in het tweede kwartaal van 2009 met 54 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2008. Het totale bedrag van de ingediende incasso’s steeg beduidend minder hard: 22 procent in 2009 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008. Door de internationale oriëntatie dienen Nederlanders relatief veel incasso’s in op buitenlandse afnemers. Daarbij spant Frankrijk de kroon met bijna een kwart van de internationale incasso’s. Gevolgd door België en Groot-Brittannië met 13 procent, Duitsland met 12 procent en Italië met 11 procent.

Atradius verwacht dat de stijging van het aantal incasso’s de komende twee kwartalen nog doorzet, hoewel minder hard dan in de eerste twee kwartalen van 2009. ‘De verwachting is dat er na de zomervakantie nog een aantal harde klappen vallen’, aldus Raymond van der Loos, directeur van Atradius Collections.

‘Incasso’s lopen altijd een maand of drie achter op de reële economie, omdat bedrijven eerst alles uit de kast halen om zelf het geld binnen te halen en waar mogelijk op reserves interen. We zien dan ook dat de cijfers over Q1 en Q2 nog deels gebaseerd zijn op de openstaande posten van de ‘normale economie’ voor de crisis. De cijfers over Q3 worden gebaseerd op de huidige crisiseconomie. Doordat de (internationale) handel is afgenomen, wat zich vertaalt in een kleiner aantal verstuurde facturen, is de verwachting dat de toename van het aantal incasso’s zal afvlakken. Ook zien we dat bedrijven kritischer kijken met welke bedrijven ze zaken willen doen en dat ze strikter zijn in het geven van leverancierskrediet. Aan de andere kant dragen ondernemers vorderingen sneller ter incasso over door de toename van het aantal faillissementen. Ze willen kost wat kost voorkomen dat ze hun geld niet krijgen.’

Gerelateerde artikelen