Bedrijven betalen meer bruto-uurloon

Loonontwikkeling bedrijven

Het gemiddelde uurloon voor werknemers is het afgelopen jaar met 7 procent gestegen, wat de grootste toename in 45 jaar markeert. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  • Gemiddeld uurloon stijgt met 7%
  • Forse verhoging minimumlonen
  • Op jaarbasis blijft inflatie achter bij loonstijging, op basis van 3 jaar omgekeerd.

Het betreft het bruto verdiende uurloon, inclusief lonen van werknemers die niet onder een cao vallen. Het gemiddelde bruto verdiende loon steeg vorig jaar zelfs ruim 1 procent meer dan de gemiddelde cao-loonstijging, die uitkwam op 5,9 procent.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Dynamiek in werknemerslonen

De werkelijke brutolonen van werknemers variëren jaarlijks niet alleen door cao-afspraken, maar ook door promoties, baanwisselingen en opklimmen in loonschalen. De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot beloningen boven de cao-loonschalen om personeel te behouden of aan te trekken, waardoor de gemiddelde verdiende lonen nog verder stijgen.

Forse verhoging minimumlonen

Naast deze grote loonstijging speelt ook een fors hoger minimumloon een rol. In 2023 waren de minimumlonen gemiddeld bijna 13 procent hoger dan in 2022. [Artikel gaat verder na de advertentie voor CFO Day 2024]

De waardeketen is zo sterk als de zwakste schakel. Hoe reageert jouw bedrijf op onzekerheid? Ontdek het in de rondetafelsessie ‘Hoe sterk is jouw waardeketen?’ tijdens CFO Day 2024 op 30 mei. Verken strategieën om risico’s te beheersen en je voor te bereiden op onverwachte gebeurtenissen. Meld je nu aan voor CFO Day en bezoek de sessie.

Inflatie en gendergelijkheid

Hoewel de loonstijging positief is, blijft deze achter bij de inflatie, die de afgelopen drie jaar in totaal 17,3 procent bedroeg. Het CBS benadrukt dat dit gelijk is aan de totale inflatie van de voorgaande tien jaar. Het statistiekbureau constateert ook dat de gemiddelde uurlonen van mannen sinds 2010 met 30 procent zijn gestegen, terwijl vrouwen gemiddeld 40 procent vooruitgingen. Het verschil tussen de gemiddelde uurlonen van mannen en vrouwen is in de loop der tijd steeds kleiner geworden, mede dankzij het hogere opleidingsniveau van vrouwen. In 2023 lag het gemiddelde uurloon van vrouwen 12 procent lager dan dat van mannen, terwijl dit verschil in 2010 nog 19 procent bedroeg.

Gerelateerde artikelen