Gunstig perspectief fusie en overnames technologiesector

De wereldwijde fusie- en overnamemarkt binnen de technologiesector lijkt zich weinig aan te trekken van de mondiale kredietcrisis, zo blijkt uit de jaarlijkse 'Global Technology M&A Insights 2008' van PricewaterhouseCoopers (PwC).

Dit komt mede omdat de rol van Azië op de M&A-markt groter wordt. Uit het huidige activiteitenniveau en het aantal transacties dat nog in de pijplijn zit, blijkt verder dat strategische deals nog steeds hoog op de agenda staan bij bestuurders van technologiebedrijven. 

“Het zou mij verbazen als we in 2008 weer op een record aantal overnames zouden uitkomen”, zegt Camiel van Zelst verantwoordelijk partner voor de dienstverlening aan de technologiesector bij PwC. “Maar de huidige moeilijke marktomstandigheden bieden grote kansen voor bedrijven die de financiële middelen, het commerciële inzicht en de slagkracht hebben om een fusie of overname te realiseren.”

In 2007 steeg de waarde van de transacties in de technologiesector met 44% van 88 miljard naar 127 miljard euro. Het aantal afgeronde transacties steeg met 24% naar 713 deals. De forse toename werd vooral veroorzaakt door een grotere vraag van afnemers naar geïntegreerde totaaloplossingen.

De software- en IT-dienstensector domineerden de M&A-markt. Middelgrote transacties vormden de motor: deals tussen de 10 miljoen en 250 miljoen euro waren goed voor 88% van het totale volume. Ook in het segment van 200 miljoen tot 500 miljoen euro trokken de activiteiten aan. In de Europese top-10 deals neemt de overname van Getronics door KPN voor 766 miljoen euro een vijfde plaats in.

PwC stelt vast dat het transactievolume in het vierde kwartaal van 2007 fors hoger lag dan in de vijf jaren daarvoor. Dit biedt volgens Camiel van Zelst ondanks de kredietcrisis een gunstig perspectief voor 2008. In de eerste maanden van 2008 zijn bovendien al diverse grote transacties aangekondigd, waarvan de leveraged buy-out van Northgate Information Solutions door KKR en het onlangs aangekondigde bod van ‘private equity’-speler 3i op softwareconsultant Civica de opvallendste zijn. Deze week werd bovendien bekend dat Hewlett-Packard gesprekken voert om EDS over te nemen.

Met betrekking tot Nederland verwacht Camiel van Zelst vooral veel dynamiek in de IT-dienstensector. “Door geïntegreerde dienstverlening neemt het belang van samenwerking met spelers buiten de IT-sector toe. Ik verwacht een toename van samenwerking tussen ondernemingen met kennis van bedrijfsprocessen en ondernemingen met IT-diensten. Afnemers kiezen namelijk steeds vaker voor het uitbesteden van hun IT én hun bedrijfsprocessen. Nederlandse ondernemingen hebben relatief veel kennis van bedrijfsprocessen, waardoor ze bijvoorbeeld beheersmaatregelen kunnen vertalen naar IT-oplossingen. Dat maakt ze interessant voor mondiale spelers.”

Private equity nog onzeker

Hoewel de technologiesector minder hard lijkt te zijn getroffen dan andere sectoren sinds het uitbreken van de kredietcrisis, zijn de verwachtingen met betrekking tot private equity voor 2008 nog onzeker, zegt Cornelis Smaal, partner in de M&A-praktijk van PwC. “Vooral grote deals zijn voor ‘private equity’-partijen moeilijker te financieren. Maar de groeiende bereidheid van fondsen om hun ‘leverage’ niveau (verhouding geleend geld t.o.v. eigen vermogen inbreng) te verlagen kan het aantal overnames in de technologiesector stimuleren. Ofschoon de balans is omgeslagen in de richting van trade buyers (investeerders die in dezelfde branche actief zijn als de overnamekandidaat) met een goedgevulde kas verwachten wij dat private equity dit jaar een actieve rol blijft spelen binnen de technologiesector.”

De overname van Northgate Information Solutions in het eerste kwartaal van 2008 door KKR bewijst dat er bij de ‘private equity’-partijen nog steeds animo en liquiditeit aanwezig is voor overnames wanneer de juiste bedrijven voorhanden zijn. De aanhoudende onzekerheid over de waarde van beursgenoteerde ondernemingen biedt volgens Cornelis Smaal volop kansen. Hij verwacht voor 2008 dat er meer technologiebedrijven van de markt worden gehaald via een ‘private equity’-overname dan dat er bedrijven zijn die hun groei via een beursgang willen financieren. Over de kansen voor trade buyers zegt Smaal: “Zij verlossen zich van frustraties die te maken hadden met hun onvermogen om op prijs te concurreren met ‘leveraged buy-out’-constructies in de voorgaande jaren.”

Rol Azië dominanter
Het aantal overnames in Noord-Amerika door Europese investeerders steeg in 2007 met 20%. Omgekeerd daalde het aantal Europese overnames door Noord-Amerikaanse kopers met 40%. Azië, met name India, speelt een steeds belangrijkere rol op de regionale markt en op het wereldtoneel. De waarde van de Aziatische investeringsactiviteiten in Noord-Amerika is in 2007 vertienvoudigd. Aziatische bedrijven verrichtten in Europa drie maal zoveel investeringen. De binnenlandse fusie- en overnameactiviteiten in Azië nam met maar liefst 73% toe.

Belangrijke fusie- en overnametrends in technologiesector
• Fusies en overnames zullen zich de komende twaalf maanden vooral concentreren rond grensoverschrijdende consolidatie in de software- en IT-dienstensector.
• Bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op Software as a Service (methode voor aanbieden van webbased software) zullen investeerders blijven trekken. SaaS versterkt het outsourcen van processen die niet onderscheidend zijn voor bedrijven.
• Verticale marktkennis wordt in toenemende mate een kernthema voor zowel ‘trade buyers’ als ‘private equity’-partijen. Aangezien in elke leeromgeving steeds meer gebruik wordt gemaakt van technologie, zal binnen de onderwijsketen het aantal transacties stijgen.
• Het streven naar duurzaamheid vormt een stimulans voor fusies- en overnames.

Gerelateerde artikelen