Finance managers willen op IT-gebied vooral investeren in business intelligence en dashboarding

Een goed draaiende IT-infrastructuur is onontbeerlijk voor ieder bedrijf. Finance managers ontkomen er dan ook niet aan om mee te denken over de IT-investeringen in hun bedrijf in brede zin, maar ook op de eigen afdeling. In aanloop naar softwarebeurs Financial Systems enquêteerde Alex van Groningen 75 finance managers over hun op handen zijnde IT-investeringsplannen.

De meeste respondenten geven aan de komende tijd fors meer te investeren in IT, tot aan dubbele budgetten toe. Een meerderheid van de respondenten zegt dat zijn bedrijf zal investeren in zaken die meer inzicht geven in de bedrijfsvoering zoals business intelligence (55%) en reporting/dashboarding (54%). ERP-programma’s (41%) zijn ook een populair investeringsobject.

Lees ook het artikel van afgelopen vrijdag over dit onderzoek, Nog veel onnodig handwerk op finance-afdelingen

Een kwart van de ondervraagden geeft aan de komende tijd te investeren in HR-gerelateerde IT, waarmee zaken als urenregistratie of sollicitatieprocedures (verder) worden geautomatiseerd. Ruim 1 op de 4 (28%) van de managers voorziet investeringen op het gebied van ‘security’. Gevraagd naar een toelichting geven managers aan dat de Europese privacyregels die sinds afgelopen mei van kracht zijn nopen tot verdere IT-investeringen.

Beveiliging niet geliefd?

Of de finance managers gelukkig zijn met dat laatste is niet onderzocht. Eerder internationaal onderzoek wees wel uit dat een kwart van de topmensen investeringen in informatiebeveiliging als een negatieve return on investment beschouwen. Deze groep kan mogelijk de constatering van hoogleraar Bedrijfsprocessen en ICT Bert Kersten ten harte nemen die stelt dat sommige IT-processen ‘nou eenmaal zijn afgedwongen door een toezichthouder’. Maar voor de overige IT-investeringsbeslissingen is het volgens hem verstandig om te kijken of dit leidt tot meer klanten of meer tevreden klanten. ‘Bedrijven bestaan bij de gratie van klanten; die betalen uiteindelijk de kosten. Door deze vraag te stellen maak je direct de draai van binnen naar buiten. Dat is noodzakelijk, want de meeste IT-voorstellen zijn te intern gericht’, aldus de professor.

Let op de meerwaarde

Een soortgelijk advies komt ook van hoogleraar informatiesystemen Chris Verhoef toen hij in 2015 de toenemende interesse in Big Data becommentarieerde. ‘Belangrijk is om heel goed te kijken naar wat er gaat binnenkomen. Wat zijn de verwachte cashflows afgezet tegen de operationele kosten?’ Anders gezegd: investeer alleen in big data als de meerwaarde aangetoond kan worden en niet omdat ‘de business bang is de boot te missen’.

Hopelijk is de boodschap aangekomen bij de finance managers. Want 1 op de 5 geeft in de enquête aan de komende tijd te willen investeren in Big Data & Analytics.

Gerelateerde artikelen