DNB: Nederlanders kritischer over AI bij financiële organisaties

Veel gebruiken al AI of hebben concrete plannen ervoor.

Nederlanders staan kritischer tegenover het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) door financiële instellingen dan tegenover AI in het algemeen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzocht DNB wat mensen vinden van AI.

  • Kritische houding Nederlanders t.o.v. AI in financiële sector: 22% negatief, meer dan algemeen.
  • Meeste respondenten hebben weinig kennis over AI-gebruik door financiële instellingen.
  • Financiële organisaties zetten AI in voor diverse doeleinden, waaronder klantenservice en fraudepreventie, met aandacht voor ethische kwesties.

22% negatief 

Voor het onderzoek ondervroegen DNB en AFM vorig jaar ruim 2200 mensen. Uit de resultaten komt onder meer naar voren dat 22 procent negatief is over AI-gebruik door financiële organisaties. Dat is meer dan de 15 procent die over het algemeen negatief is over kunstmatige intelligentie. Zij denken volgens het onderzoek dat de risico’s van het gebruik van deze technologieën door financiële organisaties, zoals banken, groter zijn dan de voordelen. Een kleine meerderheid heeft geen mening of staat neutraal tegenover AI-gebruik door financiële organisaties. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Geïnspireerd door Delphi’s orakel, biedt FM Dag op 17 april toegang tot onze eigen orakels. AI-expert Wiemer van der Veur onthult ongekende AI-toepassingen die je werk ingrijpend sneller, effectiever en nauwkeuriger maken. Meld je nu aan voor FM Dag 2024 en bezoek de AI Orakelsessie.

Verreweg de meeste mensen weten niet hoe hun bank, verzekeraar of pensioenfonds AI inzet, zeggen DNB en AFM. Zo heeft maar 6 procent van de ondervraagden een goed beeld van wat hun bank doet met AI.

Gebruik door financiële organisaties

DNB en AFM keken ook naar financiële organisaties zelf. Banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenuitvoerders gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie volgens de studie. De meeste organisaties die AI nog niet toepassen, zouden daar wel concrete plannen voor hebben. AI-toepassingen maken bij financiële organisaties bijvoorbeeld automatische samenvattingen van telefoongesprekken met klanten. Ook worden chatbots volgens de onderzoekers getraind met opgenomen gesprekken.


Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Financiële organisaties gebruiken kunstmatige intelligentie ook tegen fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Hierbij moeten discriminatie, privacyschendingen en oneerlijke concurrentie zoveel mogelijk worden voorkomen, vinden DNB en AFM.

Gerelateerde artikelen