Hoger financieel managers op de hoogte van toenemend AI-gebruik in bedrijven

Financieel management en AI

Uit een recente peiling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat het merendeel van de Nederlandse ondernemers die internationaal handelen, kunstmatige intelligentie (AI) inzet in hun bedrijfsvoering. Bijna 60 procent van de ondervraagde bedrijven maakt gebruik van AI en 56 procent van de ondernemers ziet AI als belangrijk voor zakendoen in de toekomst. Dat meldt het ANP.

  • Ruim 60% van Nederlandse ondernemers gebruikt AI in bedrijfsvoering
  • AI-toepassingen variëren van gratis tools tot geautomatiseerde processen
  • Overheid stimuleert AI-ontwikkeling en -toepassing in het bedrijfsleven

Het gebruik van AI varieert sterk, van gratis toepassingen die beschikbaar zijn tot bedrijven waar de helft van het werk door AI-algoritmes wordt gedaan. Daarnaast maakt één op de tien bedrijven actief gebruik van machine learning, een onderdeel van AI dat zich richt op technieken waarmee computers kunnen bijleren op basis van ingevoerde data.

Ondernemers zien voordelen van AI voor bedrijfsvoering

Ondernemers zien duidelijke voordelen in het gebruik van AI voor hun bedrijfsvoering. AI kan efficiëntie verhogen, kosten besparen en nieuwe inzichten opleveren. Vooral in sectoren als logistiek, financiën en marketing blijkt AI een belangrijke rol te spelen. [Artikel gaat verder na de volgende advertentie voor CFO Day 2024]

Uitdagingen rondom AI-implementatie

Hoewel het gebruik van AI in bedrijven sterk toeneemt, zijn er ook uitdagingen. Zo is er soms een gebrek aan AI-expertise binnen organisaties en is de integratie van AI-systemen in bestaande bedrijfsprocessen een complex vraagstuk. Daarnaast spelen er ethische en juridische kwesties rondom het gebruik van AI, zoals privacy en verantwoordelijkheid.

Overheid stimuleert AI-ontwikkeling en -toepassing

Om het gebruik van AI in het Nederlandse bedrijfsleven verder te stimuleren, heeft de overheid diverse initiatieven opgezet. Zo is er een Nationaal Groeifonds voor AI-innovatie en worden er subsidies verstrekt voor AI-projecten. Daarnaast werkt de overheid aan richtlijnen en wetgeving om de toepassing van AI op een verantwoorde manier te faciliteren.

Toekomstbeeld: AI als integraal onderdeel van bedrijfsvoering

Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI, is de verwachting dat het gebruik ervan in de komende jaren verder zal toenemen. AI zal naar verwachting een steeds integraler onderdeel worden van de bedrijfsvoering, met toepassingen die reiken van efficiëntere processen tot nieuwe businessmodellen. Hoger financieel managers zullen dan ook een sleutelrol spelen in het strategisch inzetten van AI binnen hun organisaties.

Gerelateerde artikelen