DNB eist inzicht in financiële risico’s biodiversiteit

Honderden grote bedrijven zijn kwetsbaar voor natuurvernietiging.

De financiële sector loopt risico’s door verlies aan biodiversiteit. Voor een goede beheersing van deze risico’s is een verbetering van de beschikbare data van biodiversiteit gewenst. DNB heeft op de biodiversiteitsconferentie COP15 in Montreal aandacht gevraagd voor transparantere en meer gestandaardiseerde biodiversiteitsindicatoren.

Uit eerder onderzoek van DNB blijkt dat Nederlandse financiële instellingen materiële blootstellingen hebben aan bedrijven die kwetsbaar zijn voor biodiversiteitsrisico’s. Zo hebben Nederlandse financiële instellingen wereldwijd voor 510 miljard euro bedrijven gefinancierd die afhankelijk zijn van één of meerdere ecosysteemdiensten. Het verlies aan biodiversiteit bedreigt het voortbestaan van bepaalde ecosysteemdiensten, zoals dierlijke bestuiving en bodemvruchtbaarheid, waar economische activiteiten van afhankelijk zijn.

Circa vijftien procent van de MSCI World Index (en mondiale beursindex met aandelen van ongeveer 1500 grote bedrijven) opereert in een sector die kwetsbaar is voor biodiversiteitsrisico’s. Deze bedrijven hebben samen een marktkapitalisatie van 7.000 miljard dollar.

Naast beheersing van risico’s streven steeds meer beleggers ook naar een positieve invloed op biodiversiteit. Zo hebben vorig jaar 84 financiële instellingen, met 12.600 miljard dollar aan activa onder beheer, verklaard dat ze geldstromen naar biodiversiteitsdoelen willen vergroten (de zogeheten Finance for Biodiversity pledge).

Beschikbare data over biodiversiteit hebben echter nog tekortkomingen. Zo zijn sommige indicatoren slechts voor een beperkt aantal bedrijven beschikbaar en zijn daardoor slecht bruikbaar voor risicoanalyses. Ook is de berekeningsmethode van de indicatoren vaak onvoldoende transparant. Ze zijn niet gemakkelijk vergelijkbaar en geven soms tegenstrijdige uitkomsten.

DNB wil een mondiaal transitiepad richting een duurzame economie. Daarbij horen gespecificeerde doelen, bijvoorbeeld over ontbossing. Ook moeten indicatoren voor biodiversiteit transparanter en gestandaardiseerd worden.

Ook een verdere standaardisatie van relevante indicatoren of van hoe biodiversiteitsscores tot stand komen, draagt bij aan de vergelijkbaarheid. Verder is er behoefte aan de ontwikkeling van meer vooruitkijkende risico-indicatoren.

Gerelateerde artikelen