Crisis leidt tot minder investeringen in informatiebeveiliging

Één op de vier organisaties heeft te maken heeft met een verlaging van het beveiligingsbudget van 5 tot 50 procent. En nog eens 13 procent wordt geconfronteerd met meer dan een halvering van het budget.

De financiële crisis leidt bij veel bedrijven tot minder investeringen in informatiebeveiliging en tot een grotere kans op beveiligingsincidenten. Uit Europees onderzoek van KPMG en Everett blijkt dat één op de vier organisaties te maken heeft met een verlaging van het beveiligingsbudget van 5 tot 50 procent. Daarnaast heeft de crisis ingrijpende gevolgen voor het Identity & Access Management (IAM), het beheer van de toegangsrechten van medewerkers tot de informatiesystemen.

Hoewel het verbeteren van IAM bij veel bedrijven nog op de agenda staat als middel om bedrijfsinformatie beter te beschermen, heeft meer dan de helft te maken met een gewijzigde aanpak van de IAM-projecten. In vergelijking met vorig jaar heeft een meerderheid van de organisaties de aandacht verlegd naar compliance, het voldoen aan wet- en regelgeving. Kostenreductie en kwaliteitsverbetering spelen op dit moment een veel minder belangrijke rol.

‘De toegenomen aandacht voor compliance uit zich met name in de uitvoering van periodieke controles op verstrekte toegangsrechten’, constateert John Hermans van KPMG IT Advisory. ‘Bijna 20 procent van de organisaties geeft aan dat dit het beoogde middel is bij het realiseren van projectdoelstellingen.

Tegelijkertijd zien we dat de implementatie van een complete IAM-oplossing ongeveer is gehalveerd. Deze cijfers wijzen op een verschuiving van een preventieve naar een detectieve aanpak. Een verschuiving die wellicht een gevolg is van de economische crisis, waarbij selectieve aandacht voor alleen kritische informatie tot kostenreductie kan leiden.’

Uit het onderzoek van KPMG en Everett blijkt voorts dat bijna 90 procent van de bedrijven de afgelopen drie jaar één of meer initiatieven is gestart om het beheer van de rechten te verbeteren. Daarnaast blijkt dat 70 procent van de onderzochte bedrijven inmiddels een specifiek budget te hebben voor IAM. Bedrijven in de financiële dienstverlening behouden hun positie als ‘early adopter’.

Ondanks de economische crisis kent deze sector nog altijd de hoogste budgetten. In de sectoren infrastructuur, overheid en gezondheidszorg blijkt IAM sterk in opkomst. Vorig jaar bleef deze sector nog ver achter. Er blijkt overigens een groot verschil te bestaan tussen de verwachte en gerealiseerde voordelen van IAM-projecten.

Gerelateerde artikelen