Vermogen provincies toegenomen

Het eigen vermogen van de gehele provinciale overheid is sinds 2006 toegenomen met 456 miljoen euro. Dit is een stijging van 12,7 procent. Dat blijkt uit het rapport 'de Provinciale Financiën 2008' van het ministerie van Binnenlandse Zaken, meldt Overheidsmanagement.nl

Volgens het rapport staan de provincies er goed voor. Ze hebben allemaal een positief gecorrigeerd begrotingssaldo en een positieve of sluitende meerjarenraming en een potentiële financiële ruimte.

Het balanstotaal van de gezamenlijke provincies van 2005 op 2006 is met ruim 11,3 procent toegenomen tot 7,1 miljard euro. Het beroep op lang vreemd vermogen nam in 2006 af met 95 miljoen euro, wat een daling van 27 procent betekent.

Traditiegetrouw bestaat meer dan de helft van de provinciale begrotingen uit lasten voor de hoofdfuncties Verkeer en vervoer en Welzijn. Bij de baten wordt in 2008 ruim de helft van de begrotingsomvang van de provincies gevormd door Financiering en algemene dekkingsmiddelen. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn het provinciefonds en de opcenten motorrijtuigbelasting.

De provicies ramen bij de begrotingen voor dit jaar 700 miljoen euro. Dat is een procent meer van de begrotingsomvang dan vorig jaar (11,2 procent tegen 10,2procent). Op basis van de begroting 2008 verwachten de provincies dat in de loop van het begrotingsjaar zowel de reserves (met in totaal 396 miljoen euro) als de voorzieningen (met in totaal 212 miljoen euro) zullen afnemen.

Zuid-Holland
Overigens werd dit weekeinde bekend dat de provincie Zuid-Holland zeer waarschijnlijk vijf miljoen kwijt is. Dat is namelijk het bedrag dat de provincie op een rekening bij de failliete bank Lehman Brothers heeft staan.

Gerelateerde artikelen