“Toezichthouder zal fintech veel intensiever gaan reguleren”

Wereldwijd zullen toezichthouders alle ontwikkelingen op het gebied van fintech in de nabije toekomst veel intensiever gaan reguleren.

“Nu technologische vernieuwing in de financiële sector de fase van de ‘kinderschoenen’ duidelijk heeft verlaten en een steeds groter risico vormt voor bedrijven en consumenten, zullen toezichthouders maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de financiële stabiliteit in de wereld niet in gevaar komt”, zegt Rens Rozekrans, partner bij KPMG Risk & Regulatory.

Rozekrans: “Fintech is bezig om één van de belangrijkste verstoorders van het financiële systeem te worden. In het jaar 2030 zal de adoptie van fintech op grote schaal gerealiseerd zijn. Dit brengt niet alleen voordelen en kansen met zich mee, maar ook risico’s. Risico’s die gevolgen hebben voor de huidige regelgeving. Dit zal niet alleen bepalend zijn voor de ontwikkeling van fintech, maar ook de impact op de financiële sector aan banden leggen.”

Tien jaar na de crisis
Rozekrans constateert dat de financiële regelgeving in de tien jaar na de financiële crisis aanzienlijk is veranderd. Rozekrans: “De regelgeving is veel strikter en gedetailleerder geworden en veel complexere standaarden zijn nu van toepassing op alle aspecten van de regelgeving. Regels die nu bijvoorbeeld ook gelden voor kapitaal, liquiditeit en voor de herstel- en afwikkelingsplannen van de banken. En hoewel vooral de banken met deze hervormingen te maken hebben gekregen, hebben ook de verzekeringssector en het vermogensbeheer de gevolgen ervan ondervonden.”

De komende tien jaar zal alle regelgeving en toezicht alleen maar verder toenemen. Ontwikkelingen die van cruciaal belang zijn voor de financiële sector. “Financiële instellingen richten zich meer en meer op groei en het verbeteren van de klantervaring, waarbij zij vooral data, data-analyses en nieuwe technologieën inzetten. Het is essentieel dat de bedrijven hierbij voldoende oog houden voor alle ontwikkelingen op het gebied van regelgeving gezien het feit dat richtlijnen en regels voortdurend worden aangepast aan de ontwikkelingen.”

Maatwerk regelgeving
“Met de opkomst van fintech was de reactie van regelgevers op alle ontwikkelingen in eerste instantie vooral ondersteunend”, zegt Rozekrans. “De aandacht ging vooral uit naar het ondersteunen van dit soort initiatieven, op het aanmoedigen van innovatie en het bieden van maatwerk regelgeving om te zorgen dat marktpartijen in staat zijn hun innovatieve financiële producten, diensten of bedrijfsmodellen zonder onnodige belemmeringen in de markt te zetten. Nu echter breekt voor regelgevers een fase aan die veel meer risico’s met zich meebrengt. Zij worden in toenemende mate geacht om de risico’s van het huidige fintech voor bedrijven, consumenten én de stabiliteit van het financiële systeem te identificeren en op waarde te schatten. En ze moeten passende maatregelen nemen.”

Innovatieve toezichthouder
Net zoals technologische innovatie nieuwe kansen biedt aan financiële instellingen, kunnen regelgevers volgens Rozekrans dezelfde technologie en data-analyses inzetten om hun toezicht op bedrijven en markten te vergroten. Rozekrans: “Hoewel het gebruik van technologie bij de meeste toezichthouders nog in de kinderschoenen staat, verwacht ik dat de inzet ervan de komende tien jaar aanzienlijk zal toenemen. Bijvoorbeeld bij het analyseren van data en andere informatie om risicobeoordelingen te onderbouwen. Maar ook om direct, real time en gericht toegang te kunnen krijgen tot allerlei gegevens in de systemen van bedrijven, waardoor de toezichthouder niet afhankelijk is van verouderde informatie of gegevens die al in een bepaald format zijn vastgelegd.“

Gerelateerde artikelen