Rabobank: “Bescheiden groei in 2024, herstel in 2025”

Nog geen krimp van de economie voorzien
Economische verwachtingen

De Nederlandse economie zal dit jaar met een bescheiden 0,4 procent groeien en in 2025 aantrekken met een groei van 1,3 procent, voorspelt RaboResearch, het onderzoeksbureau van de Rabobank. Deze prognoses komen ondanks een onverwachte krimp van 0,1 procent in het eerste kwartaal van 2024.

  • Economie groeit 0,4% in 2024.
  • Sterker herstel van 1,3% verwacht in 2025.
  • Inflatie stijgt tot 2,5% in 2026.

De invloed van het coalitieakkoord van de regerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB blijft dit en volgend jaar beperkt, aldus de onderzoekers van RaboResearch. Hoewel de beleidsmaatregelen in de inkomstenbelasting zullen leiden tot een lichte stijging van de koopkracht voor alle inkomensgroepen, zal deze invloed pas later duidelijker zichtbaar worden. Vooral de lagere inkomensgroepen zullen relatief meer profiteren van hogere toeslagen.

Minder stijging armoede verwacht

Het aantal mensen dat in armoede leeft zal volgens RaboResearch minder hard stijgen. De verbeterde koopkracht onder het nieuwe kabinet draagt hieraan bij. Ondanks de economische uitdagingen wordt verwacht dat huishoudens in de lagere inkomensgroepen relatief meer voordeel zullen hebben van de beleidsveranderingen.

Inflatie blijft stijgen

RaboResearch voorspelt een aanhoudende stijging van de inflatie, met 2,2 procent in 2025 en 2,5 procent in 2026. Deze cijfers zijn hoger dan de eerdere voorspellingen van respectievelijk 2,0 en 2,1 procent. De inflatieverhoging wordt mede veroorzaakt door mogelijke Amerikaanse importheffingen en de voorgestelde btw-verhoging op culturele goederen en diensten in het coalitieakkoord. [Artikel gaat verder na de volgende advertentie]

Bepaal jij wat AI voor je doet, of bepaalt AI straks wat jij zult doen? Kom hierover in gesprek op 7 november met 300 vakgenoten en experts tijdens Leadership in Finance Summit 2024 in Amersfoort. Meld je nu gratis aan en ontdek hoe AI jouw rol van finance leader herdefinieert.

Bezuinigingen op onderwijs en innovatie

De aangekondigde bezuinigingen op onderwijs en innovatie, waaronder het afschaffen van het resterende deel van het Nationale Groeifonds, kunnen het toekomstige groeivermogen van de Nederlandse economie onder druk zetten, waarschuwt RaboResearch. Deze maatregelen kunnen op lange termijn negatieve effecten hebben op de concurrentiekracht en innovatiecapaciteit van Nederland.

Internationale invloeden cruciaal

Internationale ontwikkelingen spelen een cruciale rol in de economische vooruitzichten. Een mogelijke herverkiezing van Donald Trump in de VS kan volgens RaboResearch een negatief effect hebben op de Nederlandse industrie en transportsector. De onzekerheden in de mondiale handel en geopolitieke spanningen dragen bij aan de risico’s voor de Nederlandse economie.

Effecten van Amerikaanse beleid

Het Amerikaanse handelsbeleid, inclusief mogelijke nieuwe importheffingen, zal waarschijnlijk de inflatiedruk in Nederland verhogen. Dit kan leiden tot hogere kosten voor consumenten en bedrijven, wat op zijn beurt weer de economische groei kan belemmeren. De wereldwijde economische omstandigheden en de beleidsmaatregelen van grote economieën zoals de VS zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden door Nederlandse bedrijven en beleidsmakers.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Europese samenwerking essentieel

De samenwerking binnen de Europese Unie blijft van vitaal belang voor Nederland. Gezien de sterke handelsrelaties en de economische integratie binnen de EU, kunnen Europese beleidsveranderingen en samenwerking bij uitdagingen zoals klimaatverandering en digitale transformatie significante gevolgen hebben voor de Nederlandse economie.

Energie en duurzaamheid

De overgang naar duurzame energie blijft een speerpunt van het economisch beleid. Nederland zet in op een verdere vergroening van de economie, wat zowel uitdagingen als kansen biedt. Investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie zullen naar verwachting bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid, maar vereisen aanzienlijke middelen en beleidsmatige ondersteuning.

Gerelateerde artikelen