De rol van AI: een nieuw tijdperk voor financiële efficiëntie

Generatieve AI optimaliseert financiële processen.

Tekst: Marc Engel, Partner Digital Transformation & IT Consulting bij Mazars

Bedrijfsprocessen in de financiële sector worden steeds meer gedigitaliseerd en efficiënter ingericht dankzij de komst van nieuwe technologieën. Het vermogen van generatieve AI om patronen te herkennen, voorspellingen te doen en taken te automatiseren speelt hierbij een cruciale rol. Als financieel expert kunt u profiteren van de voordelen die generatieve AI met zich meebrengt. Hierbij is het cruciaal dat uw organisatie over de randvoorwaarden (skills, datastructuur, een geschikte software met AI-toepassingen en governance) beschikt.  Maak daarom keuzes die inzicht bieden in de werking, mogelijkheden en risico’s van AI.

Toenemende complexiteit

Het werk van financieel experts en controllers wordt steeds complexer door toenemend gebruik van data, technologische ontwikkelingen, hogere eisen van klanten en stakeholders en toenemende wet- en regelgeving. Controllers moeten enorme hoeveelheden financiële gegevens verwerken, zorgen voor nauwkeurige rapportages, diepgaande analyses uitvoeren en financiële risico’s identificeren.

Generatieve AI zal steeds meer gebruikt worden om de werkzaamheden van de controller beter, slimmer en sneller uit te voeren. Traditionele AI omvat een breed scala aan technologieën. Een voorbeeld van een AI-technologie is machine learning. Hiermee worden grote hoeveelheden gegevens geanalyseerd, patronen herkend en voorspellingen gedaan. In finance kan dit worden gebruikt voor bijvoorbeeld geautomatiseerde gegevensanalyse, risicobeoordeling en fraudedetectie. De systemen worden gevoed door grote hoeveelheden data op te nemen en deze data te analyseren op correlaties en patronen. Daarnaast leren de systemen ook op basis van human input.

Generatieve AI voor financieel beheer

Generatieve AI gaat een stap verder dan traditionele AI doordat er nieuwe inhoud kan worden gegenereerd met gegeven input, denk bijvoorbeeld aan het doorrekenen van modellen of financieringsvraagstukken door AI. Daarnaast kan generatieve AI ook worden gebruikt om jaarrekeningen op verplichte wet- en regelgeving te controleren zodat de rapportage aan alle verplichtingen voldoet. Dit gaat dus verder dan alleen het analyseren en voorspellen zoals traditionele AI dat doet. Het inzetten van generatieve AI zorgt ervoor dat de controller meer tijd overhoudt voor diepgaandere vraagstukken.

De toepassingen van generatieve AI kunnen enorm zijn. Financial controllers die vertrouwd zijn met generatieve AI zullen er aanzienlijk meer voordeel uit halen. Het gaat om de combinatie van het gebruik van generatieve AI met het menselijk oordeel van de controller. Dat zal het werk van de controller ook leuker en interessanter maken. Maar hoe kunt u, als financial controller, ervoor zorgen dat u generatieve AI goed inzet?

Voor een goede implementatie zijn medewerkers met AI-vaardigheden en expertise cruciaal. Dit kan door het aannemen van nieuwe talenten of het huidig personeel bijscholen. Daarnaast stimuleert software met ingebouwde AI-mogelijkheden uw organisatie om te experimenteren met AI en het toepassen ervan op uw financiële use cases. Denk bijvoorbeeld aan AI om de efficiency en kwaliteit in finance transactionele processen te verbeteren of het analyseren en beoordelen van risico’s. Een stap verder kan een in-house generatieve AI als Copilot of ChatGPT zijn, een zogenoemde ‘FinBot’. Dit is een AI-chatbot die financiële teams ondersteunt bij hun dagelijkse taken en strategische besluitvorming. De financiële afdeling kan hier bijvoorbeeld vragen stellen als ‘wat is de omzet van afgelopen kwartaal’ of ‘kun je voor mij een risico-assessment uitvoeren’. Door vroegtijdig te experimenteren met generatieve AI, kunnen wij de technologie beter begrijpen, de meest succesvolle toepassingen identificeren en deze effectief implementeren in de financiële processen.

Neem verantwoordelijkheid voor AI

De verantwoordelijkheid ligt bij de financial controllers en de organisatie. De controller en de financiële afdeling hebben beiden de verantwoordelijkheid om de toepassingen van AI te verkennen en te testen. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de gehele organisatie om te zorgen voor een sterk datafundament. Een robuuste data-infrastructuur is essentieel om effectieve AI-modellen te bouwen en analyses te laten uitvoeren die de juiste uitkomsten geven. Data-gedreven werken en generatieve AI vullen elkaar aan. Dit staat de controller toe om dieper te graven, complexere analyses uit te voeren en innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Het niet benutten van AI kan gevolgen hebben voor een financiële afdeling. Zo kunnen de financiële processen inefficiënt opereren en kunnen waardevolle inzichten verloren gaan. Daarnaast loopt een organisatie het risico de concurrentiepositie te verzwakken. Technologische vooruitgang is in het huidige tijdperk de norm. Concurrenten die wel profiteren van de toepassingen van generatieve AI opereren sneller en efficiënter. Kortom, begin nu met het verkennen van de toepassingen van AI op financiële processen.

Meer weten over betrouwbare en kwalitatieve ESG-data? Neem dan contact op met Marc Engel, Partner Digital Transformation & IT Consulting bij Mazars via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 43
Gerelateerde artikelen