KPMG: Pensioenfondsen hebben onvoldoende oog voor FinTech

Nederlandse pensioenfondsen hebben onvoldoende oog voor de ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van FinTech, de technologische vernieuwing die op grote schaal binnen de financiële sector plaatsvindt, zo blijkt uit onderzoek van KPMG. In tegenstelling tot Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen besteedt de pensioensector nauwelijks aandacht aan dit soort technologische innovatie.

Uit onderzoek dat KPMG ieder jaar verricht onder Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat meer dan de helft van de fondsen op dit moment op geen enkele wijze contact heeft met startups of FinTech-partijen. “Technologische vernieuwing in de financiële sector komt met name tot stand door als bank, verzekeraar of pensioenfonds aansluiting te zoeken bij een fintech startup”, zegt Ank van Wylick, FinTech-partner bij KPMG. Van Wylick: “Deze jonge ondernemingen stellen de gevestigde bedrijven in staat om voordeel te halen uit nieuwe technologieën.”
 
Innovatie van groot belang

Volgens Paul Geerts van KPMG Financial Services is juist in de pensioensector innovatie van groot belang. Geerts: “De inzet van nieuwe technologieën kan een belangrijke bijdrage leveren aan de tevredenheid van de deelnemers. Bij veel deelnemers bestaat nog altijd veel onwetendheid over het pensioen. Pensioenfondsen beschikken over informatie over de toekomstige financiële situatie van klanten en zijn in staat deze informatie te combineren met andere financiële informatie van de klant. Zij zijn in de gelegenheid deze data op een toegankelijke manier te ontsluiten en daarmee de deelnemers te helpen meer zicht te krijgen op hun pensioenopbouw. Het inzetten van datavisualisatie en games kan klanten helpen om te begrijpen hoe pensioenen werken en keuzes te maken voor hun oude dag. De toegevoegde waarde zit er onder meer in dat klanten actueel inzicht krijgen in hun financiële situatie door data bij elkaar te brengen, te analyseren en op basis daarvan persoonlijke maatwerk te bieden. Klanten kunnen op deze manier, afhankelijk van hun persoonlijke financiële situatie,  doelstellingen en risicohouding, sparen en beleggen. Daarmee zijn zij in staat zijn hun doelstellingen op korte en langere termijn te halen.”
 
Professioneel asset management

Het is volgens Van Wylick duidelijk dat klantvertrouwen voor alle partijen in de financiële sector van groot belang is en zeker voor de pensioensector. Van Wylick: “Klanten willen vertrouwen en zekerheid dat hun pensioen wordt uitbetaald. Het vertrouwen van klanten groeit wanneer pensioenfondsen transparant zijn over de ontwikkeling van de resultaten, laten zien dat zij risico en rendement kunnen sturen en aantonen dat zij voldoende grip hebben op de kosten. Ook hierbij kan FinTech een belangrijke rol spelen. Dat professioneel asset management niet langer kostbaar hoeft te zijn, blijkt onder meer uit ontwikkelingen rond zogeheten Robo Advisors in de particuliere retail- en wealth management-markt. Vanuit kostenperspectief een interessante ontwikkeling. Robo Advisors kunnen een belangrijke rol spelen bij effectief vermogensbeheer door beleggingen op een geautomatiseerde wijze te managen. De software stelt een portefeuille samen die continu wordt gemonitord en indien noodzakelijk automatisch wordt aangepast. Omdat dit geautomatiseerd gebeurt, zijn de kosten een stuk lager. De verwachting is dat deze ontwikkeling – die nu flink in ontwikkeling is –  zich zal doorzetten naar de institutionele markt. Ook de blockchain technologie kan op termijn worden ingezet om de interne organisatie en compliance verder te optimaliseren en kosten te reduceren. Zo kan de blockchaintechnologie bijvoorbeeld worden ingezet om er zeker van te zijn dat pensioengeld conform het risicoprofiel van de klant wordt geïnvesteerd. Het onderzoek toont echter aan dat geen enkel Nederlands pensioenfonds op dit moment actief is met deze technologie.”

Gerelateerde artikelen