Groeiend tekort aan finance professionals: 12 inzichten van vakgenoten

'Het lijkt onwaarschijnlijk maar het gaat gebeuren. Er komt een schreeuwend tekort aan finance professionals.' Zo opent een discussie over de arbeidsmarkt voor financials in de LinkedIn-groep Finance Professionals Netherlands. Hoe kijken financials zelf eigenlijk tegen deze schaarste aan? Een overzicht van enkele belangrijke en inspirerende inzichten.

De komende jaren gaan massaal finance professionals met pensioen. Een belangrijke conclusie van de Commissie Baker is dat de arbeidsmarkt in Nederland aan de vooravond staat van een fundamentele verandering:
– we krijgen de komende decennia te maken met meer werk en minder mensen en
– door de globalisering nemen de eisen aan het kennisniveau en aanpassingvermogen van de beroepsbevolking toe. Nederland heeft snel iedereen nodig en iedereen moet voortdurend inzetbaar zijn.

Hoe kijken Finance Professionals tegen deze problematiek aan? Lees hieronder 12 inzichten van vakgenoten:

1.) Walter Jongenelis QC. (Controller MKB Risk Vastgoed en Onderwijs, Applicontrol Controllerservice): ‘Het klinkt leuk, maar ik heb toch een beetje mijn twijfels over welk niveau van financieel professionals hier wordt bedoeld. Er is een vrij grote groep financial professionals in de markt die ouder zijn dan 45 jaar en die tot nu toe weinig kansen krijgen. Men blijft op zoek naar veelbelovende jonge high potentials van 30 tot 40 jaar. Ik zelf zie dat niet snel veranderen. De maatregelen om eerst de VUT af te bouwen en vervolgens de pensioenleeftijd te verhogen heeft de doorstroming behoorlijk gefrustreerd. Daarnaast is er een steeds toenemende schaalvergroting van organisaties mogelijk geworden o.a. door verbeterde automatiseringsmogelijkheden. Hierdoor zijn vaak minder specialistische financials nodig dan voorheen.’

2.) Marco Vink (Business Controller, Intrum Justitia): ‘Of er een tekort zal ontstaan aan financials? Zou best kunnen. Je wordt als organisatie in ieder geval gedwongen om na te denken over dit soort vraagstukken. Ik ben bang dat de discussie van het tekort op de arbeidsmarkt voorlopig enkel door de HR afdelingen gevoerd gaat worden (gevoed door intermediairs & consultants die een oplossing bieden), maar dat managers pas anders zullen gaan beslissen wanneer het echt niet anders kan. Daar gaat nog wel een paar jaar overheen. Dat men bij vacatures in eerste instantie nog vraagt om het schaap met vijf poten vind ik niet meer dan logisch. Of het realistisch is hangt van veel andere factoren af. De beste werkgevers kunnen het zich wellicht nog wel veroorloven, het merendeel van de bedrijven waarschijnlijk niet.'

3.) Jochum Dekker (Managing Consultant, Verhoeve groep): ‘De traditionele werknemer die ging voor de fulltime baan en een zo hoog mogelijk salaris is aan het verdwijnen. Het privé leven krijgt steeds meer waarde voor de nieuwe generatie werknemers. Ook de financials van nu worden met kinderen geconfronteerd met enerzijds hun eigen behoefte om meer deel te nemen in het dagelijkse gezinsleven en anderzijds gedwongen door gebrek aan faciliteiten omtrent opvang waardoor parttime werken ook noodzakelijk wordt. Een discussie voeren over hoe de veranderingen van tijd, mens en organisaties vorm te geven acht ik dan ook zinvoller dan te speculeren over het moment waarop wij denken dat de intermediairs en ZZP-ers weer volop gevraagd wordt hun uurtjes te komen draaien. Als we ‘het nieuwe werken’ goed met elkaar kunnen organiseren richting de toekomst dan lijkt het me dat we elkaar nog hard genoeg nodig hebben om daar iets van te maken. Uiteindelijk zullen er namelijk minder mensen beschikbaar zijn, dus waarom dan niet nu al creatief handelen en daarop voorbereiden!’

4.) Coert Peeters (Midofficer, Doctors Pension Fund Services): ‘Als de bevolking als totaal krimpt, krimpt de behoefte aan dienstverleningen in alle sectoren evenredig mee. In die zin is het dus niet logisch, aan te nemen, dat bij het 'met pensioen gaan' van grote groepen babyboomers al hun voormalige banen vrij komen. Veel van de mensen die nu 'officieel' met pensioen gaan, werken immers al jaren niet meer (fulltime) en hun vroegere functie is ófwel allang ingevuld, ófwel al weggesaneerd. De houding die (met name) de beroepsgroep tussen 40 en 55 ervaart van werkgevers is al heel lang een heikel punt: zij zijn de generatie direct ná de babyboomers en hebben zich altijd al moeten 'inknokken' in een te volle markt. Dat 'inknokken' is er in de loop der jaren niet gemakkelijker op geworden. Maar een combinatie van hele hoge kwaliteit en 'sterk in je presentatie staan' hebben wij (zelf ook deel van deze groep) er tot nu toe doorheen gehaald. Mijn advies aan werkgevers zou dus vooral zijn: Dit is bij uitstek de groep, waar je de motivatie treft, en aan werknemers: Presenteer jezelf positief! Succes en wijsheid aan beide groepen gewenst.’

5.) Martin van den Eijk (Team Lead Finance, E.ON Benelux): @Coen ‘Vlgs mij krimpt niet de gehele bevolking, maar wordt alleen de demografische opbouw tussen werkenden en niet-werkenden stevig anders de komende jaren. Echter de huidige generatie die met pensioen gaat heeft over algemeen genomen aardig wat kapitaal. Dit houdt dus in dat met name de leisure industrie hier ook van moet kunnen profiteren. Dus ik denk dat we wel krapte gaan krijgen. De vraag is alleen of we dat met dure Nederlanders op gaan vullen of met goedkope buitenlanders (fiscale regels, 30% regel, lager uurtatrief voor zzp).’

6.) Alex van Groningen (Directeur, Alex van Groningen BV): ‘De grootste bedrijven krijgen er geen last van. Die zijn allemaal al bezig of klaar met verbeteren van de financiële afdeling door verdere automatisering, shared services, outsourcing, et cetera. En als ze al een tekort aan mensen hebben, dan komen die van over de hele wereld. Daarentegen zullen middelgrote en kleinere bedrijven het wel lastiger krijgen. Ook (lokale) overheden krijgen al in 2011 problemen.’

7.) Rob Elberts (Hoofd Financiële Administratie, Vorm Bouw BV): ‘Dames, heren, tot op heden merk ik nog niet dat werkgevers daadwerkelijk inspelen op de te verwachten krimp van de beroepsbevolking. Men wenst nog steeds jonge mensen, met heel veel ervaring voor weinig geld.’

8.) Klaas de Vries (Interim Finance Professional): ‘Een bedrijf wil inderdaad vaak jonge mensen voor weinig geld. Mij is de afgelopen jaren echter duidelijk geworden dat veel bedrijven erachter zijn gekomen dat deze jonge mensen veel investering vergen in opleiding en begeleiding. De output van deze mensen is ook aanmerkelijk lager dan van ‘oudere’ mensen met meer ervaring en die direct aan de slag kunnen gaan zonder een lange inwerkperiode. Tevens is gebleken dat vooral jonge mensen veel sneller het bedrijf zullen verlaten omdat ze toe zijn aan een nieuwe stap. Voor een bedrijf is het dan ook erg moeilijk deze mensen vast te houden. Het is inderdaad zo dat er door de lage aantallen kinderen minder nieuwe mensen op de markt zullen komen. Ik denk dat het in de toekomst (noodgedwongen door het tekort aan goede finance professionals) normaler wordt voor werknemers om niet vijf dagen per week voor één bedrijf te werken maar voor meerdere bedrijven. Hierdoor zijn meer bedrijven in staat om te profiteren van de kennis van één persoon. Tenslotte is het voor één persoon ook veel attractiever om verschillende ballen in de lucht te houden dan de hele tijd dezelfde bal. Dit lost ook gelijk het probleem op van het ‘proberen om goed personeel vast te houden’. Doordat deze persoon voor meerdere bedrijven werkt heeft hij/zij meer plezier in het werk, heeft een grotere kennis en is dus veel creatiever in het oplossen van problemen.’

9.) Jos Driessen (Financieel Specialist, Driessen Financieel Administratieve Diensten): ‘Ook ik ervaar voortdurend dat er weinig werkgevers zijn die oog hebben voor de 50+-er. Zelfs al voldoe je 100% aan het profiel dat wordt voorgeschoteld, dan nog wordt gezegd dat je overgekwalificeerd bent. Blijkbaar betaalt men nog steeds liever meerdere jaren leergeld voor de onervarenheid van de veelal uitstekend opgeleide jongere dan voor de jarenlange praktijkervaring van de 50+-er die daar qua opleiding wat bij achterblijft. De vraag naar 50+-medewerkers bestaat op dit moment eigenlijk alleen bij díe bedrijven, die naar rust op de financiële afdeling snakken nadat ze jarenlang werden geconfronteerd met jonge jobhoppers die voor luttele tientjes per maand meer elders een baan aanvaardden.’

10.) Alex van Groningen (Directeur, Alex van Groningen BV): ‘Zie ook bericht van minister Donner: ‘Aflopen crisis vereist maatregelen tegen krapte arbeidsmarkt’. De werkloosheid in Nederland is minder fors opgelopen dan voorspeld, mede dankzij de crisismaatregelen van de overheid en de inzet van werkgevers en werknemers. Structureel economisch herstel is alleen mogelijk als we de komende jaren ook bereid zijn maatregelen te nemen voor de toekomst van de arbeidsmarkt. Anders dreigt de arbeidsmarkt de Achilleshiel te worden van het economisch herstel. Dit schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de beleidsagenda bij de begroting van SZW voor 2011. Nederland heeft mede als gevolg van de vergrijzing te maken met een dalende beroepsbevolking en groeiende arbeidstekorten. De groei van het aantal werknemers stagneert vanaf 2015 en daalt vanaf 2021 structureel. De agenda voor de toekomst is te zorgen dat mede door het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar meer mensen (langer) inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ook moeten er vanuit de sociale zekerheid meer mensen aan werk komen. De herstellende economie en de vergrijzing bieden daar kansen voor. Dit draagt ook bij aan het herstel van de overheidsfinanciën.'

11.) Marnix van den Berg (Consultant, Gerard Wesselo & Partners): ‘In mijn werk als executive searcher voor onderwijsinstellingen merk ik nu al de tekorten aan financials. Er wordt op dit moment door heel veel scholen gezocht naar financials zowel op bestuurs-, directie- en controllersniveau. Het profiel van die mensen is altijd tweeledig: en kennis van finance en vaardig op het gebied van communicatie en verbinding. Die combinatie (en oké, inderdaad ook wel het salaris maar in veel minderen mate want er zijn wel volop mogelijkheden tot opleiding en ontwikkeling, en flexibele werktijden) maakt nou juist dat het moeilijk is om die mensen te vinden: maar weinig financials blinken uit in de soft skills. Terwijl daar nu juist zo´n behoefte aan is.’

12.) Sjef Verpaalen (financial officer, Warner Strategy & Fundraising): ‘Beste Marnix, Als financial heb ik vele jaren in het voortgezet en universitair onderwijs gewerkt. Hoewel ik nu met vervroegd pensioen ben, heb ik de mogelijkheid om heel flexibel in te gaan op verzoeken van werkgevers. Wat mij opvalt de laatste jaren is dat er betrekkelijk weinig aanbod is in parttime dienstverband. Juist het managen van een project van beperkte omvang of een afgeronde speciale opdracht bij een onderwijsinstelling zou ik graag op mij nemen.’

Discussieer mee over deze uitdaging in de LinkedIn-groep: Finance Professionals Netherlands

Gerelateerde artikelen