Fiscale denktank: Werken goedkoper, vervuiling en energie duurder

Twintig voorstellen van The Ex'Tax Project voor lagere inkomstenbelasting.

Verlaag de inkomstenbelasting en de premies voor verzekeringen, zodat werknemers meer loon krijgen en werkgevers minder geld uit hoeven te geven aan werknemers. Belast uitstoot, vervuiling en het verbruik van energie juist meer om de gemiste kosten te compenseren en Nederland duurzamer te maken.

  • Denktank Ex’Tax bepleit verlaging van inkomstenbelasting en premies …
  • …  om werknemers meer loon te geven en werkgevers minder te belasten
  • Ex’Tax wil belasting op uitstoot, vervuiling en energieverbruik …
  • … daarnaast ook voorstellen voor kortere betalingstermijnen werkgevers bij langdurige ziekte, voor pensioenopbouw werkenden en afstemmen van toeslagen

Dit zijn enkele voorstellen van denktank The Ex’Tax Project, die in een nieuwe studie ruim twintig voorstellen doet om de lasten op arbeid te verlagen. De fiscale denktank werkt samen met fiscalisten van Deloitte, Ernst & Young, KPMG Meijburg en PwC.

Werk moet meer geld opleveren

Vrijwel alle partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen dat werk meer geld moet opleveren, zegt The Ex’Tax Project. Deze belastingverschuiving brengt dit doel volgens de denktank dichterbij.

Ook wil The Ex’Tax Project dat werkgevers langdurig zieke medewerkers tot 55 jaar maar een jaar door hoeven te betalen in plaats van twee jaar. Het Rijk moet het andere jaar betalen. Dit scheelt kosten voor werkgevers zonder dat werknemers die lang ziek zijn geld in hoeven te leveren. Het aantal werknemers dat zich ziek meldt, is al een aantal jaren hoog.

Recht op een uitkering voor zelfstandigen

Verder wil de denktank dat alle werkenden in Nederland pensioen gaan opbouwen en zelfstandigen net als werknemers premies gaan betalen. Daarbij zouden zij ook recht op een uitkering moeten krijgen als zij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt raken.

Toeslagen moeten afhankelijk worden van het gemiddelde inkomen en vermogen over de voorgaande drie jaar, is het idee. Verlaag de administratieve lasten voor werkgevers door bijvoorbeeld de loonaangifte van sommige werknemers makkelijker te maken, aldus de denktank.

Geld over voor verduurzaming

Met het geld dat werkgevers met maatregelen zoals deze overhouden, kunnen zij bijvoorbeeld het bedrijf verduurzamen. “Hoge lasten op arbeid zijn een drempel voor duurzame en arbeidsintensieve activiteiten”, zegt The Ex’Tax Project.

Ook de Belastingdienst moet wat de denktank betreft worden aangepast. De overheid moet meer investeren in de Belastingdienst en onder meer verouderde IT-systemen vervangen door een nieuw systeem.

Afstemmen met andere landen in de EU

Nederland hoeft dit soort maatregelen niet als enige land in te voeren. Het is belangrijk om beleid af te stemmen met andere landen in de EU, vindt The Ex’Tax Project. Nederland kan invloed uitoefenen in de EU door op te trekken met landen die hetzelfde willen en door onderzoeken op te starten over de invloed van het belastingstelsel op goed werkgeverschap. (ANP)

Gerelateerde artikelen