PwC: “Totale belastingbijdrage bedrijfsleven 298 miljard euro”

Bedrijfsleven grootste contribuant aan schatkist

Volgens accountants- en adviesorganisatie PwC heeft het Nederlands bedrijfsleven vorig jaar een totale belastingbijdrage van 298 miljard euro heeft geleverd. Dat meldt PwC op de vooravond van verantwoordingsdag, waarin de politiek kijkt naar de bestedingen van de rijksoverheid.

  • Belastingbijdrage in 2023 van Nederlands bedrijfsleven 298 miljard
  • PwC roept op tot voortdurende transparantie in belastingzaken.

Verantwoordingsdag, waarop ministeries verantwoording afleggen over het voorgaande jaar, nadert snel. Op deze dag zal het kabinet het Financieel Jaarverslag van het Rijk presenteren, samen met de jaarverslagen van alle ministeries. Dit jaar zal de discussie worden verrijkt met nieuwe inzichten over de belastingbijdrage van het bedrijfsleven, dankzij de onthullingen van PwC.

PwC: “Het debat over het ondernemingsklimaat vereist volledige openheid over financiële bijdragen van alle sectoren”

Vraag naar belastingafdrachten

Tijdens het debat over het Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer werd gevraagd naar de belastingbijdrage van de top 100 bedrijven en de 4000 grootste bedrijven in Nederland. Destijds waren deze inzichten niet beschikbaar volgens de minister van Financiën. De onthullingen van PwC bieden nu helderheid over deze kwestie. [Artikel gaat verder na de advertentie voor CFO Day 2023]

De waardeketen is zo sterk als de zwakste schakel. Hoe reageert jouw bedrijf op onzekerheid? Ontdek het in de rondetafelsessie ‘Hoe sterk is jouw waardeketen?’ tijdens CFO Day 2024 op 30 mei. Verken strategieën om risico’s te beheersen en je voor te bereiden op onverwachte gebeurtenissen. Meld je nu aan voor CFO Day en bezoek de sessie.

Oproep tot transparantie

Janet Visbeen, voorzitter van PwC’s belastingadviespraktijk, benadrukt het belang van transparantie in belastingbijdragen. Ze roept op tot beschikbaarstelling van cijfers door de overheid om het vertrouwen in de overheid te vergroten. Het debat over het ondernemingsklimaat vereist volledige openheid over financiële bijdragen van alle sectoren.

Correctie van belastingbijdrage

PwC maakt onderscheid tussen betaalde en geïnde belastingen. De betaalde belastingen, gerelateerd aan bedrijfsuitoefening en winst, bedragen 113 miljard euro. De geïnde belastingen, namens de overheid geïnd door het bedrijfsleven, bedragen 199 miljard euro. De totale bijdrage van 298 miljard euro is gecorrigeerd om dubbele belastingen te voorkomen.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Impact op het ondernemingsklimaat

De onthulling van de totale belastingbijdrage werpt nieuw licht op het debat over het ondernemingsklimaat in Nederland. Het biedt waardevolle informatie voor beleidsmakers en stakeholders om het belastingstelsel verder te verbeteren en het vestigingsklimaat te versterken.

Toekomstige transparantie

Visbeen pleit voor voortdurende transparantie in belastingaangelegenheden. Door regelmatige rapportage over belastingbijdragen kan het vertrouwen tussen overheid en bedrijfsleven worden versterkt, wat cruciaal is voor een gezonde economische groei.

Gerelateerde artikelen