De Jager ontvangt prijs voor verlaging van vennootschapsbelasting

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft voor de verlaging van de vennootschapsbelasting de Fiscaal Royaal Award 2007 ontvangen, de prijs voor de beste fiscale maatregel over het afgelopen belastingjaar. Fiscalisten uit het hele land namen deel aan deze verkiezing, een initiatief van accountants- en adviesorganisatie Arenthals Grant Thornton.

“Er is vaak kritiek op de maatregelen van Financiën, maar er gebeuren ook wel zaken waar we als beroepsgroep gelukkig mee zijn”, aldus Cor Overduin, die de 14-karaats Gouden Envelop vanmiddag namens de initiatiefnemer overhandigt aan de staatssecretaris.

Fiscalisten in Nederland konden tussen eind oktober en half december 2007 via een speciale internetsite stemmen op een lijst van vijf beste belastingmaatregelen. Naast de winnende maatregel, die het hoogste tarief van de VPB verlaagde van 29,6% naar 25,5%, waren ook de verlaging van de Dividendbelasting, de tijdelijke verlaging van het tarief van box 2 van de Inkomstenbelasting, de Inkomsten- en Loonbelasting voor artiesten en sporters en de Loonbelastingmaatregel ‘Paarse krokodil’ genomineerd. De VPB-maatregel stak met 55% van alle stemmen met kop en schouders boven de andere maatregelen uit. “Deze maatregelen lijken nadelig voor de nationale schatkist, maar de verdiensten van een beter investeringsklimaat wegen daar ruimschoots tegen op”, aldus Overduin.

Kloof

De Fiscaal Royaal Award wordt donderdag voor het eerst uitgereikt, maar zal, als het aan initiatiefnemer en medeorganisator Cor Overduin ligt, een jaarlijks terugkerend fenomeen worden. “De kritiek die we vaak hebben op overheidsmaatregelen in de fiscale sfeer is terug te voeren op de kloof die er is tussen politiek Den Haag en de dagelijkse realiteit in het bedrijfsleven”, aldus Overduin.

“Wij vinden als beroepsgroep dat de politiek best wat meer feeling zou kunnen hebben met de dagelijkse praktijk. Met de toekenning van de Fiscaal Royaal Award hopen we nieuwe openingen te creëren die ons in staat zullen stellen dichter naar elkaar toe te groeien. We vinden het alvast een heel goed teken dat de staatssecretaris deze prijs, die toch ook wel een ludiek karakter heeft, persoonlijk in ontvangst wil nemen.”

Fataal
De fiscaal adviseurs konden overigens ook stemmen op de vijf slechtste maatregelen die genomineerd waren voor de Fiscaal Fataal Award. De gewijzigde ‘Carry Back’-regeling, waardoor verliezen in de VPB alleen nog verrekend kunnen worden met winst uit het voorgaande jaar, in plaats van de drie voorgaande jaren, won met overtuiging (48%) dit klassement.

Gerelateerde artikelen