Bedrijven met goed risicomanagement hebben stabielere aandelenkoers en presteren beter

Risicomanagement helpt bedrijven aantoonbaar om financieel gezond te blijven. Bedrijven met een volwassen risicomanagementsysteem (Risk Maturity) reageren onder meer veerkrachtiger op incidenten.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Aon Risk Maturity Index Insight Report van oktober 2014, een samenwerking van Aon Global Risk Consulting en de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania.
De Risk Maturity Index is ontwikkeld om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen het risicomanagement van organisaties en hun financiële prestaties. De vijf belangrijkste bevindingen van dit jaar zijn:
1. Bedrijven met een hogere Risk Maturity Rating hebben een stabielere aandelenkoers. Er is een direct verband aangetoond tussen een hogere Risk Maturity Rating en betere financiële prestaties.
2. Bedrijven met een hogere Risk Maturity Rating zijn veerkrachtiger in de onmiddellijke nasleep van onvoorziene gebeurtenissen. Zaken als de exit van Griekenland in 2010 en de tsunami in Japan in 2011 hebben een minder negatieve impact op de aandelenkoersen van deze organisaties.
______________________________________________________________________________
Wilt u het gevoerde beleid inzake risicomanagement beter verantwoorden? Wilt u aan de toegenomen regelgeving blijven voldoen? Wilt u systematisch onaangename verrassingen voorkomen? Dan is de tweedaagse cursus Enterprise Risk Management voor u onmisbaar. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________
3. Het toezicht van de raad van bestuur heeft aantoonbaar effect op de kwaliteit van het risicomanagement.
4. Er bestaat een rechtstreeks verband tussen op risico gebaseerde prognoses en planningen en de voorspelbaarheid van de financiële resultaten.
5. Organisaties zien dezelfde kansen en risico’s, of ze nu een lage of hoge Risk Maturity Rating hebben. Dat blijkt uit een kruisanalyse met de Global Risk Management Survey van Aon.
Eerdere analyses bevestigd
“Deze laatste editie van de Risk Maturity Index levert niet alleen nieuwe inzichten, maar bevestigt ook veel eerdere analyses die het belang onderstrepen van integraal risicomanagement in een dynamische, uitdagende economische omgeving,” zegt Alex van den Doel, managing director bij Aon Global Risk Consulting. “Het onderzoek helpt managers beter te begrijpen hoe risicomanagement kan bijdragen aan de financiële prestaties en daarmee het succes van de organisatie op lange termijn.”
Risicotoezicht raad van bestuur essentieel
Aon gebruikt de inzichten uit de Risk Maturity Index om de juiste risicoaanpak voor organisaties vast te stellen, passend binnen hun risicokader. Emanuel van Zandvoort, managing consultant bij Aon Global Risk Consulting en betrokken bij de ontwikkeling van de Risk Maturity Index: “De directe betrokkenheid van de raad van bestuur is een essentiële voorwaarde voor waarde verhogend risicomanagement. Ook een planningsproces dat expliciet de potentiële gevolgen van risico’s verdisconteert in prognoses is daarbij onmisbaar. Organisaties blijven zich altijd verder ontwikkelen en hebben te maken met veranderende en onzekere economische omstandigheden. Daarom staat of valt toekomstig succes met het begrijpen en integreren van risicomanagement in de strategische besluitvorming en het prestatiemanagement van de organisatie.”
Bron: Aon

Gerelateerde artikelen