Werkgevers besteden jaarlijks duizenden euro’s teveel aan arbeidskosten

De arbeidskosten voor werkgevers per gewerkt uur kunnen structureel verlaagd worden. Een recente berekening van het CBS op basis van cijfers uit 2012 laat zien dat deze kosten gemiddeld EURO33,10 per gewerkt uur bedragen. Een vijfde van de loonsom bestaat echter uit kosten voor sociale zekerheid, die werkgevers vaak als gegeven aannemen.

Op de helft daarvan kan elke organisatie echter structureel 10 tot 20 procent besparen, zo blijkt uit een benchmarkanalyse van HR risk-consultant Robidus.
De arbeidskosten zijn opgebouwd uit lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie en opleidingskosten. “Doordat de werkgever steeds meer zaken zelf moet regelen, bijvoorbeeld door hun opdracht om verzuim, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid terug te dringen, betekent dit meer administratieve taken én hogere kosten. Dit biedt echter óók meer kansen om de kosten voor sociale zekerheid te beïnvloeden”, zo stelt Mick Netiv van Robidus.
Toename invloed op sociale zekerheid
“Meer verantwoordelijkheid betekent ook meer grip”, aldus Netiv. In de praktijk blijken werkgevers met verschillende knelpunten te worstelen. “Veel werkgevers hebben de geldstromen die gemoeid zijn met sociale zekerheid niet scherp in beeld door het ontbreken van een goede administratie en rapportage. Dit wordt ook bemoeilijkt door de snel veranderende regelgeving.” 
Een organisatie die niet weet wat de additionele kosten voor sociale zekerheid zijn voor het huidige jaar, kan die voor het komende jaar ook niet inschatten. “Daarbij is kennis van de regelgeving en de mogelijkheden van kostenbesparing cruciaal. Vaak ontbreekt kennis over verplichtingen van organisaties, maar ook van instrumenten als premiekortingen en de no-riskpolis”, zo stelt Netiv.
Financiële voordelen
Naast inzicht in geldstromen en investeren in kennis, is het noodzakelijk dat sociale zekerheid ook buiten de HR afdeling op de agenda komt. Omdat het 20 procent van de loonsom betreft, moet ook de finance-afdeling betrokken zijn. “Door processen hierover te formaliseren is sturing mogelijk op het beperken van de kosten. De benchmark laat zien dat bij een gemiddeld bedrijf een besparing van 10 tot 20 procent te behalen is op de kosten voor sociale zekerheid. Dit komt neer op een besparing van ongeveer een euro op de gemiddelde kosten van €33,10 per uur, zoals berekend door het CBS. Dat lijkt in eerste instantie een nihiel bedrag, maar stel je eens voor wat dit per maand betekent. Een euro per uur is acht euro per dag, en dus al zo’n 160 euro per maand. Bij 100 werknemers gaat het dan al om 192.000 euro per jaar.”

Gerelateerde artikelen