VS stevent af op milde recessie door hoge rente

Forse renteverhoging in de VS tegen hoge inflatie
Ondanks bezorgdheid gaat de rente verder omhoog.

De Federal Reserve (FED) verwacht dat de VS later dit jaar in een milde recessie terechtkomt. Dit doordat de inflatie alsmaar te hoog blijft. Als gevolg daarvan gaat de VS de rente nog een aantal keren verder verhogen. De rente gaat naar verwachting uitkomen op 5,1 procent, het hoogste niveau in zestien jaar.

Dit werd duidelijk nadat een hoge functionaris van de Federal Reserve (Fed) vrijdag zei dat een hogere rente noodzaak is. Christopher Waller, een lid van de raad van bestuur van de Fed, gaf niet aan hoeveel verhogingen van de rente nog nodig zijn. Wel zei hij dat de inflatie nog steeds veel te hoog is.

Vorige maand vertraagde de Amerikaanse inflatie doordat de voedsel- en gasprijzen daalden. Maar van kerncategorieën stegen de prijzen 5,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Waller wees erop dat de kernprijzen sinds december 2021 in ongeveer hetzelfde tempo of hoger zijn gestegen.

In hoeverre de hogere rente leidt tot aantasting van de kredietverlening, wordt door de FED nauwlettend gehouden. Recent stortten twee banken in de VS in. Maar economen weten nog niet hoe groot de impact zal zijn van de hogere rente. Wel is duidelijk dat banengroei blijft stijgen, net als de inflatie. De geldontwaarding zou twee procent moeten zijn, maar het lukt niet om op dat niveau uit te komen.

Gerelateerde artikelen