Trend: MKB kiest vaker non-bancaire financiering

Hoe anders is een MKB-controller?
Financieringsmix

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) hebben vorig jaar een groeiende voorkeur getoond voor financiering buiten traditionele banken om, blijkt uit het recente onderzoek van Stichting MKB Financiering (SMF). De totale leningen die buiten het bankwezen zijn verkregen, zijn in 2023 met 27 procent gestegen tot meer dan 5,1 miljard euro. Daarnaast sluiten MKB’ers nu leningen af voor aanzienlijk hogere bedragen dan voorheen. Dit meldt het ANP deze ochtend.

  • Recente ontwikkelingen in non-bancaire financiering.
  • Belangrijke verschuiving: MKB’ers kiezen alternatieve leningen boven banken.
  • MKB’ers lenen meer voor grotere bedrijfsbehoeften.

In 2023 werd naar schatting voor ruim 11 miljard euro aan financiering verstrekt aan het MKB, wat een stijging van 1,2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar betekent. Opvallend is de verschuiving waarbij banken zich meer richten op grotere leningen, terwijl de non-bancaire sector een grotere rol speelt in leningen tot 1 miljoen euro voor het MKB.

Banken verschaffen minder kleinere leningen

Het onderzoek van SMF laat zien dat het aandeel bankverstrekte leningen tot een bedrag van 1 miljoen euro is afgenomen van 71 procent in 2022 naar 64 procent in 2023. Tegelijkertijd steeg het aandeel non-bancaire leningen voor deze categorie van 29 procent naar 36 procent. Vooral leningen onder de 250.000 euro bij alternatieve geldverstrekkers winnen aan populariteit onder MKB’ers.

MKB Financiering mogelijk nog structureel afnemend

SMF benadrukt dat hoewel de totale financiering aan het MKB lijkt toe te nemen, er nog steeds een structurele afname kan zijn. Ondernemers stellen investeringen mogelijk uit of vinden alternatieve financieringsbronnen buiten de traditionele bancaire sector.

Gerelateerde artikelen