Tweederde organisaties stuurt met harde hand

Terwijl het Nederlandse bedrijfsleven vooral stuurt op harde factoren als winstmaximalisatie, willen managers juist minder focus op kostenbeheersing. Bovendien blijkt dat succesvolle organisaties niet zonder een zachte hand en bevlogen medewerkers kunnen. Dat zijn enkele resultaten uit de wendbaarheidsmonitor van Yacht dit kwartaal.

De wendbaarheidsmonitor brengt elk kwartaal in kaart in welke mate organisaties zijn voorbereid op conjunctuur en arbeidsmarktontwikkelingen. Dit kwartaal staat sturen met de zachte versus de harde hand centraal, specifiek in relatie tot bevlogenheid van medewerkers.
 
Uit het onderzoek blijkt dat tweederde (67%) van de Nederlandse organisaties meer stuurt op harde factoren als winstmaximalisatie, aandeelhouderswaarde en kostenbeheersing dan op zachte factoren als ontwikkeling van medewerkers of medewerkertevredenheid. HR-managers en middenmanagement, maar ook topmanagers, oordelen dat er op dit moment een te sterke focus is op kostenbeheersing. Volgens hen is meer aandacht voor zachte factoren gewenst.

Bovendien overheerst in organisaties de directieve leiderschapstijl (28%) – een strikte en autoritaire aansturing. Deze directieve leiderschapstijl is vooral te zien bij minder wendbare organisaties. Managers geven aan dat deze leiderschapstijl hen in de weg zit bij het creëren van meer bevlogenheid bij medewerkers.
 

Succes kan echter niet zonder zachte hand
Hoewel de harde en directieve sturing dus dominant is bij Nederlandse organisaties, geven de ondervraagde managers duidelijk aan dat er behoefte is aan sturing met een meer zachte hand. En dat blijkt ook aantoonbaar tot meer succes te leiden. Zo stuurt een kwart van de organisaties meer op zachte factoren en de structureel wendbare bedrijven sturen hier nog vaker op (36%). Het is niet zo dat succesvolle organisaties uitsluitend op zachte factoren sturen, het gaat vooral om de juiste balans. Ook structureel wendbare organisaties geven aan dat focus op winstmaximalisatie van belang is. Zij sturen daarnaast significant meer op zachte factoren als innovatiekracht, ontwikkeling van medewerkers en op het koppelen van talenten aan bedrijfsdoelen. Voor de toekomst zetten zij vooral in op autonomie van medewerkers en innovatie, en kiezen ze juist niet voor sturing op winstmaximalisatie en kostenbeheersing.
 

Good cop, bad cop
Peter Hulsbos, algemeen directeur Yacht: “De resultaten van het onderzoek laten duidelijk zien dat sturen puur op financiële parameters niet tot een toekomstbestendige en wendbare organisatie leidt. Het zijn juist de managers die ook de zachte aansturing beheersen, die klinkende resultaten boeken. De crux ligt in de combinatie van harde en zachte factoren. Elke topmanager moet zowel good cop als een bad cop kunnen zijn. Kijken naar de cijfers, én kijken naar datgene wat je medewerkers intrinsiek motiveert.”
 

Bevlogen medewerkers maken een organisatie wendbaar
Bijna de helft van de Nederlandse organisaties (47%) noemt aandacht voor bevlogenheid van medewerkers van groot belang om succesvol te zijn. Structureel wendbare bedrijven zien dit belang nog sterker (62%). Zij beschikken ook aanzienlijk vaker over voldoende bevlogen medewerkers dan organisaties die niet wendbaar zijn  (39% versus 11%). Peter Hulsbos: “Bevlogen medewerkers maken een organisatie wendbaar. Medewerkers die met hoofd en hart aan de slag zijn voor een organisatie, kunnen die organisatie echt op voorsprong zetten. We zien dat organisaties die vaker kiezen voor aansturing met zachte hand, vaker voldoende bevlogen medewerkers hebben.”
 
Managers van Nederlandse organisaties noemen 3 manieren om de bevlogenheid van medewerkers te vergroten: het koppelen van talenten van medewerkers aan bedrijfsdoelstellingen; meer erkenning voor het werk van medewerkers; en sturen op innovatie.
 

20% organisaties structureel wendbaar
De uitkomsten van de wendbaarheidsmonitor met betrekking tot wendbaarheid overall is dat dit kwartaal de wendbaarheid van organisaties niet verder is toegenomen. Vanaf begin van de meting in 2010 is de wendbaarheid van Nederlandse organisaties gestegen, maar het gaat langzaam. De grootste beweging is te zien bij de bedrijven die achterlopen; daarvan zijn er steeds minder (27%). Steeds meer organisaties zijn wendbaar, maar dan vooral op de korte termijn (53%).

Bron: Yacht

Gerelateerde artikelen