SBR wordt commodity binnen standaard boekhoudsoftware

Nieuw rapport 'Software voor externe verslaggeving' van onderzoeksbureau GBNED toont aan dat het deponeren van de jaarrekening via SBR een commodity wordt binnen standaard boekhoudsoftware.

Externe verslaggeving is het gehele proces om externe belanghebbenden van een organisatie (meestal aangeduid als ‘stakeholders’) inzicht te geven in de financiële positie van de organisatie. Dit geheel wordt aangeduid als ‘financial accounting’ als tegenhanger van het begrip ‘management accounting’ dat juist is gericht op interne rapportages. 
De bekendste vorm van externe verslaggeving is het indienen van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Andere vormen van externe verslaggeving zijn de aangifte Vennootschapsbelasting aan de Belastingdienst, kredietrapportage aan de bank en het aanleveren van statistiekinformatie aan het CBS.
 
Het nieuw verschenen rapport ‘Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer’ geeft nu inzicht  in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de relatie met digitaal dossierbeheer, auditfuncties, portaaltoepassingen en consolidatie.
 
Conclusies op basis van het rapport zijn:
 
– Op externe verslaggeving gerichte rapportagesoftware ondersteunt in de regel SBR voor zowel de jaarrekening als kredietrapportages aan banken. Ondersteuning van SBR statistiekopgaven aan het CBS wordt op dit moment niet ondersteund en slechts door twee leveranciers van rapportage software als ‘verwacht’ aangegeven. 
– Het via SBR deponeren van de jaarrekening is voor de bedrijfsklassen ‘micro’ en ‘klein’ niet langer voorbehouden aan specifieke rapportagesoftware. Gericht op genoemde bedrijfsklassen zijn er steeds meer standaard boekhoudpakketten die het deponeren van de jaarrekening op basis van SBR mogelijk maken. Binnen afzienbare tijd is het deponeren van de jaarrekening op basis van SBR net zo’n commodity als de elektronische BTW-aangifte en elektronisch factureren vanuit een standaard boekhoudpakket.  
– Voor de bedrijfsklassen ‘middel’ en ‘groot’  is de animo voor ondersteuning van SBR deponeren door boekhoudpakketten minder groot en slechts voorbehouden aan een enkele speler. Hierbij is opvallend dat juist deze spelers ook de SBR kredietrapportage aan banken ondersteunt en ook bezig zijn met SBR statistiekopgaven aan het CBS. Bij dit laatste speelt RGS (Referentie grootboekschema) op dit moment een belangrijke rol.
– In de praktijk is consolidatie onlosmakelijk verbonden met (externe) verslaggeving, in elk geval voor de jaarrekening. Het is dan ook niet voor niets dat consolidatiefuncties aanwezig zijn binnen alle rapportagesoftware. Dieper ingaand op het consolidatieproces blijkt dat twee leveranciers “consolidatie op verschillende grondslagen” niet ondersteunen. Consolidatiefuncties worden door leveranciers van boekhoudsoftware (met SBR functionaliteit voor het deponeren van de jaarrekening)  in mindere mate ondersteunt. Partieel consolideren en subconsolidatie (ook wel tussenconsolidatie genoemd) is zeker geen gemeengoed binnen boekhoudsoftware.
 
Profiteren u en uw klanten voldoende van de technologische ontwikkelingen? Duizelt het u ook van alle slimme software, tools, online platforms en IT oplossingen voor accountants en MKB adviseurs? Ontvang een compleet overzicht van de producten en diensten die bewezen hebben dat ze u verder kunnen helpen. Bezoek op donderdag 26 mei 2016 Accountancy Systems. Schrijf u gratis in
Gerelateerde artikelen