Bundesbank: “Digitale euro vergt juridisch kader lidstaten”

Nieuwe stappen voor komst digitale euro

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft opnieuw stappen gezet naar de mogelijke introductie van een digitale euro. Deze digitale valuta zou niet alleen de Europese betalingssystemen moderniseren, maar ook de soevereiniteit van Europese betalingen versterken te midden van toenemende concurrentie van niet-Europese techgiganten zoals Google Pay en Apple Pay. Dat meldt de Duitse Centrale bank ‘Bundesbank’ op de website, naar aanleiding van een speech van bestuurslid Burkhard Balz.

  • ECB is voorbereidingsfase digitale euro gestart.
  • Stabiliteit van financiële systeem onder de loep.
  • Juridisch kader vereist voor verdere stappen, ontbreekt nog

Volgens de bank is een digitale euro nodig om financiële instabiliteit te voorkomen vanwege groeiende  geopolitieke onzekerheid. Eerder zei ECB-president Christine Lagarde dat een digitale euro nodig is om de Europese financiële autonomie te waarborgen.

Het is een kans om de toekomst van geld en betalingen vorm te geven op een manier die de belangen van onze burgers en de economie dient.

Geopolitieke spanningen

Balz benadrukt in zijn speech dat er zorgen zijn over de toenemende spanningen tussen met name de VS en China. Deze geopolitieke onrust dreigt de wereldhandel en markten te destabiliseren. Recente Amerikaanse sancties op Chinese technologiebedrijven, zoals Huawei en TikTok, worden als voorbeeld genoemd. Tegelijkertijd versterkt China zijn banden met Rusland en andere Aziatische landen. Dit verhoogt de onzekerheid in de internationale markten verder. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft onlangs de tweejarige onderzoeksfase voor de digitale euro afgerond. Bedrijfsfinancierders moeten zich voorbereiden op de mogelijke impact van deze digitale valuta op de financiële markten, aldus het bestuurslid van de Duitse Centrale Bank. Tijdens deze onderzoeksfase onderzochten de ECB en andere centrale banken in het eurogebied de voordelen en implicaties van een digitale euro. Een van de belangrijkste doelstellingen was het verkennen van het ontwerp en de distributie van de digitale valuta.

Onderzoeksfase voltooid

In oktober vorig jaar voltooide het Eurosysteem de onderzoeksfase, waarin de potentiële toekomst van de digitale euro werd onderzocht. Dit onderzoek gaf een duidelijk beeld van hoe de digitale euro eruit zou kunnen zien en toonde aan dat het mogelijk is om een digitale euro te ontwikkelen die voldoet aan de behoeften van gebruikers en de eisen van het Eurosysteem.

Het Eurosysteem is zich bewust van de mogelijke risico’s en zal ervoor zorgen dat deze zich niet voordoen. Ten eerste is het Eurosysteem niet van plan om de deelnemingen in digitale euro te vergoeden. En ten tweede zal er een houdgrens zijn. In beide maatregelen wordt benadrukt dat de digitale euro niet bedoeld is als een waardeopslag.

Risico’s en stabiliteit

Hoewel de introductie van de digitale euro veel voordelen biedt, zijn er ook risico’s die in overweging moeten worden genomen. Een van de grootste zorgen betreft de stabiliteit van het financiële systeem. De digitale euro zou bedrijven en huishoudens kunnen aanmoedigen om deposito’s van de banksector naar digitale euro’s te verschuiven. In periodes van verhoogde onzekerheid kunnen abrupte en substantiële uitstroomrisico’s voor de financiële stabiliteit vormen.

Maatregelen ter beperking van risico’s

Het Eurosysteem is zich bewust van deze potentiële risico’s en zal ervoor zorgen dat ze niet werkelijkheid worden. Ten eerste is er geen voornemen om rente te betalen op digitale euro’s. Ten tweede zal er een houdingslimiet worden ingevoerd. Beide maatregelen onderstrepen dat de digitale euro niet bedoeld is als een waardeopslagmiddel.

Voorbereidingsfase begonnen

Op basis van de bevindingen van de onderzoeksfase heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten om door te gaan naar de voorbereidingsfase van het project. Deze fase, die twee jaar zal duren, legt de basis voor de mogelijke uitgifte van een digitale euro. Tijdens deze fase zullen de centrale banken van het Eurosysteem zich richten op het afronden van het regelboek voor de digitale euro en het selecteren van potentiële aanbieders voor het ontwikkelen van het platform en de infrastructuur.

Legislatie en toekomstige stappen

Hoewel de voorbereidingsfase is gestart, betekent dit niet dat er al een definitieve beslissing is genomen over de introductie van de digitale euro. Voordat een dergelijke beslissing kan worden genomen, moet er eerst een stabiel juridisch kader worden vastgesteld. Het is nu aan de Europese wetgevers om te beraadslagen over het wetsvoorstel dat vorig jaar juni door de Europese Commissie is ingediend. Dit voorstel voorziet onder andere in het toekennen van de status van wettig betaalmiddel aan de digitale euro, wat de rol ervan als publiek geld zou versterken. [Artikel gaat verder na de advertentie]

Bepaal jij wat AI voor je doet, of bepaalt AI straks wat jij zult doen? Kom hierover in gesprek op 7 november met 300 vakgenoten en experts tijdens Leadership in Finance Summit 2024 in Amersfoort. Meld je nu gratis aan en ontdek hoe AI jouw rol van finance leader herdefinieert.

Voorstel naar lidstaten

Het is volgens de Duitser nu aan de Europese mede-wetgevers om te overleggen over het wetgevingsvoorstel dat in juni vorig jaar door de Europese Commissie, de uitvoerende macht van de Europese Unie is ingediend. In het wetgevingsvoorstel is onder meer bepaald dat de status van digitaal euro wettig betaalmiddel wordt toegekend, wat zijn rol als overheidsgeld zou versterken. Pas nadat dit rechtskader is afgerond, kunnen de nodige stappen worden ondernomen voor de daadwerkelijke uitvoering en invoering van de digitale euro. Experts wijzen er op dat het nog niet duidelijk is of EU-lidstaten in de eurozone de ruimte hebben om de digitale euro te weigeren.

Gerelateerde artikelen