PwC (VS): ‘Vertrouwen cruciaal voor bedrijfsvoering’

Vertrouwen tussen werkvloer en bestuurders moet verbeteren

Financiële managers worden geconfronteerd met een toenemende druk om vertrouwen op te bouwen met de CFO en overige leden van het bestuur. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse afdeling van advieskantoor PwC. Volgens de onderzoekers blijkt dat dit vertrouwen niet als een morele noodzaak wordt ervaren maar het is volgens de ondervraagden een cruciale voorwaarde.

  • Versterk interne structuren voor betrouwbare metingen
  • Richt je op het overbruggen van de perceptiekloof
  • Investeer in transparantie en betrokkenheid bij alle belanghebbenden

Maar uit de enquête blijkt ook dat er een groeiende kloof is tussen de perceptie van bedrijfsleiders en de werkelijkheid waar het gaat om het vertrouwen onder werknemers en consumenten. Deze discrepantie benadrukt de noodzaak voor bedrijven om hun interne structuren te versterken en te investeren in objectieve metingen van vertrouwen. [Artikel gaat verder na volgende alinea]


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Vertrouwenskloof vergt actie …

Bedrijfsleiders moeten de vertrouwenskloof erkennen en aanpakken door te begrijpen hoe een afname in vertrouwen diverse aspecten van het bedrijf negatief kan beïnvloeden. Het opbouwen van vertrouwen moet worden beschouwd als een collectieve verantwoordelijkheid, met een focus op het implementeren van meetbare en gedeelde vertrouwensmaatstaven.

… begin bij de top

Het is van cruciaal belang om vertrouwen te cultiveren binnen de top van de organisatie, aangezien dit de basis vormt voor een bredere cultuur van vertrouwen. Dit vereist niet alleen het tonen van vertrouwen in werknemers, maar ook het bieden van kansen voor onderling vertrouwen en groei, evenals het aanbieden van training en feedbackmogelijkheden.

Stakeholder betrokkenheid

Het ontwikkelen van een plan voor betrokkenheid van belanghebbenden is essentieel om de behoeften en verwachtingen van verschillende belanghebbenden te begrijpen en erop te anticiperen. Door te luisteren en strategische afwegingen te maken, kunnen bedrijven beter inspelen op de veranderende eisen van hun stakeholders en zo het vertrouwen versterken.

Gerelateerde artikelen