Vergrijzing is bedrijfsrisico

Risico's van ontwikkelingen op arbeidsmarkt

Bedrijven moeten rekening houden met demografische verschuivingen die de Nederlandse arbeidsmarkt beïnvloeden. Recent onderzoek door uitkeringsinstantie UWV onder ruim 4000 werkgevers wijst uit dat de meerderheid van de bedrijven zich richt op het behouden van personeel. Volgens het onderzoek investeren werkgevers daarom in betere financiële beloningen en individuele aandacht voor werknemers, om op die manier de personeelsuitstroom te beperken.

  • Bedrijven richten zich op personeelsbehoud in krappe arbeidsmarkt.
  • Drie op de tien werkgevers ervaren personeelsuitstroom als probleem.
  • Verwachting van moeilijkheden bij vacaturevervulling in 2024.

Uit het onderzoek blijkt dat drie op de tien werkgevers de uitstroom van personeel als een problematische kwestie ervaren; dat is een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. Sectoren zoals het openbaar bestuur, de zorg, de horeca en het onderwijs worden bijzonder getroffen door personeelsverloop, vaak als gevolg van factoren zoals verbeterde salarissen, arbeidsvoorwaarden of aantrekkelijker werk elders.

Vooruitzichten voor 2024 en de rol van werkgevers

Voor het lopende jaar verwacht bijna een kwart van de werkgevers moeilijkheden bij het vervullen van vacatures. Ondanks deze uitdagingen zijn de meeste werkgevers van mening dat de situatie in 2024 niet significant zal verbeteren of verslechteren ten opzichte van voorgaande jaren. Het UWV wijst op een mogelijke afkoeling van de arbeidsmarkt, na een stijging van het aantal vacatures in voorgaande jaren. Als gevolg hiervan wordt voorspeld dat het aantal nieuwe vacatures in 2024 zal afnemen. Of dit tot een afname van de recente loonstijgingen zal leiden, beantwoord het onderzoek niet.

AI als middel tegen personeelstekorten.

De vacaturewebsite voor financieel personeel, finance.nl laat zien dat het aantal banen voor finance onverminderd hoog blijft. Recente onderzoeken laten zien dat een deel van de tekorten middels Ai mogelijk een oplossing bieden. Onlangs meldde accountantskantoor van Deloitte dat vanaf volgend jaar een deel van de activiteiten ondersteunt zullen worden door Ai. Ook op een sessies op de komende FM Dag 2024 staat de inzet van Ai centraal. Eerder berekende consultant McKinsey dat artificiele intelligentie wereldwijd miljoenen banen kan gaan vervangen, veranderen of ondersteunen.

Maak kennis met de FM Dag Orakels: stel jouw vragen, deel uitdagende financiële vraagstukken en laat je inspireren door experts en ervaringsdeskundigen. Beleef samen met 300 vakgenoten de 9e editie van FM Dag. Meld je nu aan voor een unieke ervaring op 17 april in Spant! Bussum.

Gerelateerde artikelen