PE-regels nog te onduidelijk

Deelnemers hebben behoefte aan meer concrete informatie voor de nieuwe PE-regels.

De meesten zijn nog niet goed bekend met de nieuwe PE-regels, zoals die voor de meeste deelnemers – 80 procent werkt nog niet met een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) – ingaan op 1 januari 2021. Dat is de conclusie van een enquête door de NBA over de nieuwe PE-regelgeving.

De grote meerderheid van de deelnemers (93 procent) wil meer informatie over de inhoud van het POP. Men wil vooral weten wanneer het voldoende is. Er is ook veel meer uitleg nodig over nieuwe PE-regels en over het toetsingstraject. Deelnemers hebben daarnaast behoefte aan best practices PE-portfolio’s en gedeelde ervaringen van anderen.

Om iedereen zo goed mogelijk te helpen organiseert de NBA dit najaar verschillende algemene PE-voorlichtingssessies tijdens afdelingsvergaderingen, een aantal webinars waarbij deelnemers de leerdoelen voor hun PE-portfolio leren te formuleren, en een aantal workshops waarbij deelnemers na afloop een plan van aanpak voor hun PE-portfolio hebben opgesteld. Data daarvan maakt de NBA na de zomervakantie bekend.

(bron: NBA; foto: Tim Mossholder, Unsplash)

Gerelateerde artikelen