Financieel rendement warmteleveranciers stijgt

Gemiddeld financieel rendement van Nederlandse warmteleveranciers blijft stijgen, nu boven redelijk niveau.

Het gemiddelde financiële rendement van warmteleveranciers is in de afgelopen jaren gestegen. In 2015 en 2016 was dit rendement nog lager dan wat als ‘redelijk rendement’ wordt gezien. In 2017 was dit rendement al iets hoger en in 2018 lag het net iets boven het ‘redelijk rendement’. Het beeld blijft gevarieerd: enkele grote leveranciers behaalden hogere rendementen dan de ruim 20 kleine leveranciers. Zo meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag.

In de afgelopen jaren stegen de gemiddelde financiële rendementen gestaag van warmteleveranciers van 2,2 procent in 2015 naar 6,8 procent vorig jaar. De ACM gaat uit van een redelijk rendement tussen de 5,2% en 6,6% voor de afgelopen jaren. De reden dat warmteleveranciers met grotere netten hogere rendementen behalen dan leveranciers met kleinere netten is waarschijnlijk dat zij schaalvoordelen hebben. Ook hebben zij over het algemeen oudere netten die al gedeeltelijk zijn afgeschreven.

De ACM onderzoekt de financiële rendementen van warmteleveranciers op grond van de Warmtewet, die in 2014 in werking is getreden. De ACM rapporteert aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de uitkomsten.

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen