DNB verwacht SEPA-migratiepiek in december 2013

De migratie naar SEPA, de nieuwe standaard voor Europees betalingsverkeer die vanaf 1 februari 2014 ingaat, is de grootste verandering in het girale betalingsverkeer tot op heden. Nog groter dan de invoering van de euro.

Duizenden mensen werken dagelijks aan deze migratie en de invoering van een geheel nieuwe infrastructuur. Uit de SEPA-monitor van dit najaar, die door DNB onder het mkb en middelgrote bedrijven is uitgevoerd, blijkt dat de kennis over, voorbereidingen op en houding ten opzichte van SEPA zich positief ontwikkelen. Maar Nederland is nog niet klaar. DNB verwacht dat in de laatste maand van dit jaar een piek zal plaatsvinden in de migratie naar SEPA.

Kennisniveau is hoog
Het percentage bedrijven dat gehoord heeft van SEPA is gestegen, met name binnen het mkb (inmiddels 86%). Ook hebben meer bedrijven (79%) een algemeen of volledig beeld van de veranderingen die SEPA voor het eigen bedrijf meebrengt. Er zijn wel duidelijke verschillen waarneembaar tussen sectoren, waarbij de zakelijke en financiële dienstverlening het hoogst scoort.

Voorbereiding blijft achter bij kleinere bedrijven
Sinds de laatste meting van voorjaar 2013, is een sterke toename te zien van bedrijven die zijn begonnen met de voorbereidingen op de nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso’s. Alleen de allerkleinste bedrijven, met minder dan 5 werknemers, blijken volgens de SEPA-monitor nog in het geheel niet te zijn begonnen.

Aandachtspunt blijft het relatief grote aantal bedrijven dat nog geen planning heeft voor de overstap op de Europese overschrijving (27%) en de Europese incasso (41%). Het gaat hier met name om het mkb met minder dan 20 werknemers. Daarentegen heeft het overgrote deel van de middelgrote bedrijven, met meer dan 20 werknemers, hun migratie naar de Europese overschrijving inmiddels gepland.

Houding ten aanzien van SEPA
Het oordeel over de verwachte gevolgen van SEPA voor de eigen organisatie is neutraal tot gematigd positief. Voordelen worden vooral verwacht bij internationaal betalingsverkeer. Knelpunten zien bedrijven hoofdzakelijk in de kans op fouten bij overboekingen door klanten.

Gebruik Acceptgiro en automatische incasso neemt af
Met de invoer van SEPA doen zich een aantal ontwikkelingen voor met gevolgen voor specifiek het Nederlandse betalingsverkeer. Zo zal de typisch Nederlandse Acceptgiro tot uiterlijk 1 januari 2019 worden vervangen voor de IBAN-Acceptgiro. Inmiddels heeft 27% van de huidige acceptgiroverspreiders binnen het middelgrootbedrijf al aangegeven niet over te stappen op de IBAN-Acceptgiro.

De Europese incasso vervangt de huidige Nederlandse incasso. Binnen het mkb geeft 23% van de huidige incassanten aan hier niet op over te zullen stappen en er voor te kiezen helemaal te stoppen met incasso’s. Het gaat hier voornamelijk om bedrijven die jaarlijks minder dan 1000 betalingen per incasso ontvangen.

Bron: De Nederlandsche Bank (DNB)

Gerelateerde artikelen