17 accountants voor tuchtrechter wegens niet nakomen PE-verplichting

Op vrijdag 6 juni staan 17 accountants voor de tuchtrechter in de Accountantskamer in Zwolle. De klacht? Niet voldoen aan hun verplichtingen ten aanzien van Permanente Educatie (PE).

Dat blijkt uit een artikel in het Financieele Dagblad die een rondvraag hebben gedaan bij beroepsvereniging NBA en de Accountantskamer.
Een collectieve tuchtzaak tegen accountants die op het gebied van Permanente Educatie (PE) in gebreke blijven is geen unicum. Over een eerdere zaak bracht FM.nl in 2012 verslag uit: 
 
De sancties die de tuchtrechter oplegt, bestaan uit een waarschuwing, of een berisping plus een boete. Die boete bestaat uit 50 euro per gemist PE-uur en kan oplopen tot 6.000 euro. Accountants moeten namelijk per drie jaar 120 uur aan Permanente Educatie (PE) besteden. 
Accountants die al vaker om deze reden voor de tuchtrechter verschenen zijn, of die weigeren de eerder opgelichte boete te betalen wacht een zwaardere straf, mogelijk doorhaling van hun registratie in het accountantsregister, waardoor zij tijdelijk of permanent hun beroep niet meer kunnen uitoefenen.

Gerelateerde artikelen