Experts: ‘ESG-eisen dwingen tot realisme en samenwerking financials’

Financieel managers versus de accountantsrapportage europese ESG-regels

Middels een interventie heeft de Europese Unie via de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) nieuwe duurzaamheidsregels opgelegd die een diepgaande impact hebben op het bestuur en de verslaglegging van ondernemingen. In een artikel op de website accountantweek.nl (‘Op weg naar duurzaamheid ondanks regelvloedgolf’) waarschuwen drie juristen en accountants, dat de perfectionering van deze gedetailleerde voorschriften het doel van verduurzaming kan overschaduwen.

  • handhaving gedetailleerde voorschriften voor accountancy over verduurzaming kunnen doelstelling overschaduwen
  • onderzoek toont aan dat overmatige regelgeving de nadruk op compliance vergroot, wat de innovatiekracht en duurzaamheidsambities vermindert
  • experts waarschuwen voor risico’s boetes en sancties bij omgang met nieuwe duurzaamheidswetgeving

Financial controllers, CFO’s en hoger financieel management worden nu geconfronteerd met gedetailleerde en complexe verslaggevingsstandaarden met betrekking tot duurzaamheid. Hoewel deze regels zijn ontworpen voor een duurzame samenleving toont onderzoek aan dat een overvloed aan regels de focus op compliance vergroot maar dat die afleiden van het uiteindelijke doel. Een te sterke nadruk op naleving kan onder meer de innovatiekracht en duurzaamheidsambities van ondernemingen onderdrukken, aldus de drie NBA docenten.


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Accountants moeten financial controllers helpen

Daarnaast worden bedrijven opgeroepen verantwoordelijkheid te nemen terwijl zij onder tijdsdruk staan en te kampen hebben met krapte op de arbeidsmarkt en onderbezetting. Ook publieke organisaties worden aangespoord om deel te nemen aan de verschillende verplichte ontwikkelingen, terwijl accountants zich moeten voorbereiden op duurzaamheidscontroles en hun kennis delen om bedrijven te helpen vooruitgang te boeken.

Natuurlijk komt er een moment dat onwillige bedrijven moeten voelen dat het menens is. Bij de bepleite aanpak past ook dat de Europese Commissie en betrokken ministeries de gewenste en ongewenste effecten van de regels in de praktijk van meet af aan regelmatig evalueren, en de hieruit voortkomende feedback aanwenden voor wenselijke aanpassing van de regels en het achterliggende beleid.

Potentiële gevaren weerstaan

Vanwege de potentiële gevaren pleiten de experts in het artikel voor een gezamenlijke benadering, gebaseerd op leren van successen en fouten, vertrouwen en gericht op het uiteindelijke doel van de regels. Daarnaast worden kennisdeling en informele interventies aangemoedigd als effectievere methoden dan strikte boetes en sancties in de beginfase van het omgaan met de nieuwe duurzaamheidswetgeving. Het doel volgens het lesgevende trio, is om een duurzame dialoog tussen bedrijven en stakeholders te bevorderen, waarbij de regels niet alleen de naleving afdwingen maar ook de weg vrijmaken voor echte duurzaamheidsactie.

Lees ook:

Welke informatie heb je nodig om te voldoen aan de Europese wetgeving met betrekking tot CSRD? Wat is de impact op de organisatie? Welke verbeteringen moet je doorvoeren in de informatievoorziening in het kader van ESG? De nadruk ligt op het toepassen van de kennis in jouw eigen organisatie. Tijdens de cursus werk je al aan het ontwikkelen van relevante deliverables.

Gerelateerde artikelen