Tuchtzaken RA’s wegens niet nakomen PE-verplichting – “Ik verlaat het beroep uit vrije wil”

17 accountants waren gedaagd, op vrijdag 6 juni, voor de tuchtrechter in de Accountantskamer te Zwolle. De RA's hebben namelijk verzaakt hun verplichtingen ten aanzien van Permanente Educatie (PE) na te komen. Kregen de gedaagden een boete of werden ze doorgehaald als lid? Of komen ze er met een waarschuwing vanaf? Een verslag van de middagzitting.

Tijdens de ochtendzitting was de opkomst van één gedaagde op zes zaken laag te noemen. ’S Middags is dat niet veel beter. Twee van de 11 gedaagden zijn naar het gerechtshof in Zwolle gekomen om zich te verantwoorden voor het niet behalen – of registeren – van voldoende PE-uren. 
 
Trieste omstandigheden
De eerste beklaagde heeft een tekort van 36 PE-uren. De accountant in kwestie, die werkzaam is als zelfstandig administrateur, geeft aan vanwege persoonlijke omstandigheden niet aan zijn verplichting te hebben voldaan. “Heeft u redenen om ontheffing aan te vragen?”, vraagt de voorzitter de beklaagde. “Als het een gegronde reden is kunnen we daar rekening mee houden.”
 
De accountant geeft aan het beroep uit vrije wil te gaan verlaten. “Zou u niet aan de NBA kunnen vragen of u slapend lid kunt zijn?”, vraagt de voorzitter. Maar Arjen Sukkel, Directiejurist voor de NBA, geeft aan dat dit alleen mogelijk is wanneer je geen inkomsten uit werk hebt. Met de accountant wordt afgesproken dat hij zich zelf zal laten uitschrijven uit het register. Normaal gesproken wordt er dan een naheffing opgelegd (1800 euro voor 36 uren, 50 euro per punt), maar nadat de man zijn trieste persoonlijke verhaal heeft gedeeld, besluit de NBA dit niet te zullen doen. De beklaagde is blij met de uitkomst. “Als u daar al blij van wordt, wens ik u een heel fijn weekend toe”, besluit de voorzitter.  
 
Overige beklaagden
Tussendoor behandelt de accountantskamer enkele zaken van beklaagden die niet zijn gekomen om zich te verweren, zoals meneer van der Stam die werkzaam is als openbaar accountant, en waarvoor dus andere regels gelden dan voor Accountants in Business. Omdat zelfstudie niet telt heeft de heer van der Stam een tekort van 60 PE-uren. Zijn verweer is dat er bij grote accountantskantoren efficiënties worden doorgevoerd, waardoor er voor hem minder mogelijkheden zijn cursussen te volgen.  
 
Een andere zaak betreft een Register Accountant die in canada woonzaam is. Hij had problemen met de registratie van PE-uren, maar volgens Arjen Sukkel is het probleem inmiddels opgelost en wordt de klacht ingetrokken. “Een RA uit het buitenland die netjes zijn punten registreert zie je niet vaak.” 
 
Een andere RA denkt dat zijn ontheffing van 2011 ook voor 2012 gold. “Meneer is erop gewezen dat die vlieger niet opgaat.” Zo worden nog een aantal zaken besproken totdat de volgende beklaagde binnenkomt.
 
Verzaakt te registreren
“U bent hier omdat het met de PE-uren niet zo is gegaan als zou moeten”, begint de voorzitter. “U heeft wel veel training on the job gehad, maar daarvan zijn slechts 60 uren geldig. Op het gebied van trainingen en cursussen heeft u een tekort van 20 PE-uren. Hoe komt dat?”
 
De beklaagde leest zijn verdediging voor: “Van 2010 tot 2012 heb ik niet voldaan aan de PE-verplichting. Dat is het verwijt van de NBA. Ik hecht er waarde aan te melden dat ik voldoende PE-activiteiten heb gedaan, maar deze niet tijdig heb geregistreerd. Dat is niet wat je mag verwachten van een zorgvuldig handelend accountant. Als ik wel juist had geregistreerd had ik 135 PE-punten gehaald van zowel type A en type B.” De accountant overhandigd de leden van de Accountantskamer en de vertegenwoordiger van de NBA een keurig overzicht van alle verrichte PE-activiteiten.   
 
De beklaagde verzoekt de Accountantskamer hiermee rekening te houden in het vaststellen van de strafmaat. “Toch vraag ik me af waarom u dit niet eerder heeft gemeld aan de NBA?” vraagt de voorzitter. “Ik ben hierin laks geweest”, erkent de RA. “Ik zie wel degelijk het belang in van Permanente Educatie, en nu de rol van de accountant in het publieke debat onder vuur ligt, is er meer belang dan ooit aan zorgvuldig handelende accountants.”
 
De NBA ziet met het verhaal van de beklaagde en de ingediende activiteitenoverzicht voldoende aanleiding om de klacht in te trekken. De blije accountant keer huiswaarts. Daarna behandelt de kamer de overige zaken die er nog liggen. 
 
De NBA geeft aan dat er nog zo’n 50 leden zijn die achterliggen met hun PE-uren en binnenkort een brief kunnen verwachten. De behandeling van de volgende tuchtzaken vindt naar alle waarschijnlijkheid in september plaats. 

______________________________________________________________________________
Permanente Educatie voor financieel manager en accountant
Wilt u nu, meer dan ooit, op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Neem dan deel aan een van de opleidingen van Alex van Groningen. Klik hier voor de agenda Permanente Educatie en verzeker u direct van een plaats.
_______________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen