Tip 4: Hoe controleer ik de financiële gezondheid van mijn (keten)partners?

Kans op schade door bedrijfsfaillissementen neemt toe

Volgens kredietverzekeraar Atradius gaat het aantal faillissementen dit jaar oplopen. Het is daarom belangrijk om te weten of een bedrijf in je keten financieel gezond is, zodat je geen risico loopt op wanbetaling of leveringsproblemen. Maar het identificeren van signalen dat een bedrijf in uw toeleveringsketen op omvallen staat, kan complex zijn, maar het is belangrijk om waakzaam te zijn, vooral als u afhankelijk bent van dat bedrijf voor uw eigen activiteiten.

FM presenteert komende weken elke week een tip voor CFO’s, financieel directeuren en hoger financieel management over welke waarschuwingssignalen niet gemist mogen worden. Vandaag deel vier.

4. Zoek samenwerking door middel van informatie-uitwisseling met andere bedrijven in de sector, ngo’s (niet-gouvernementele organisaties) of brancheorganisaties die zich bezighouden met ketenverantwoordelijkheid. Zij kunnen finance afdelingen helpen om de (toekomstige) keten in kaart te brengen, partnerrisico’s te identificeren en te verminderen, en best practices te delen, zeker waar het gaat om de risico’s van implementatie van ketenrelevante ESG-regels en MVO-eisen.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen