Elke euro overheidssteun aan milieu-investering levert meer dan 6 euro op

De overheid voert steun aan milieuvriendelijke middelen op

Eén euro aan overheidssteun levert 6 tot ruim 11 euro aan milieu-investeringen op. Dit blijkt uit een evaluatie van de regelingen Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (MIA\Vamil).

Ondernemers kunnen daarom de komende vijf jaar blijven rekenen op belastingvoordeel voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Het kabinet verlengt de regelingen tot en met 31 december 2028. Vanaf 2027 trekt het kabinet voor de MIA 27 miljoen euro per jaar meer uit dan in 2023.

  • 11 fiscale regelingen voor milieu-investeringen zijn doeltreffend en doelmatig
  • administratielast relatief laag t.o.v fiscaal voordeel
  • bestaande regelingen verlengd tot eind 2028

Op 30 juni 2023 publiceerde het ministerie van Financiën het ‘Ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen’. Hierin nam het ministerie 116 regelingen onder de loep. Uit het onderzoek bleek dat elf fiscale regelingen doeltreffend en doelmatig zijn, waaronder de MIA\Vamil.

Één euro overheidssteun leidt tot 11 euro investering

Dit bleek onlangs opnieuw uit de beleidsevaluatie van de MIA\Vamil over de periode 2017-2021. Zo lokt één euro aan overheidssteun via de MIA\Vamil 6 tot ruim 11 euro aan milieu-investeringen uit. De evaluatie wees bovendien uit dat de administratieve lasten voor ondernemers relatief laag zijn in verhouding tot het belastingvoordeel. De positieve resultaten van het rapport en de beleidsevaluatie zorgden daarmee voor een verlenging van de regelingen tot eind 2028. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


FM.nl stuurt 3x per week het belangrijkste financiële nieuws, de interessantste interviews en alle relevante events & bijeenkomsten voor financieel professionals in een overzichtelijke nieuwsbrief.

Wilt u óók op maandag, woensdag en vrijdag in één oogopslag volledig overzicht hebben van alles wat in finance speelt? Meld u dan nu aan voor onze unieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het vaknieuws dat belangrijk is, artikelen die inspireren en informatie die de concurrentie op afstand houdt.


Investeringsregelingen effectiever maken

Op de zogenoemde Milieulijst van de regelingen staan de investeringen die voor het belastingvoordeel van de MIA\Vamil in aanmerking komen. Uit de evaluatie volgt een aanbeveling om deze lijst dynamischer te maken. De onderzoekers denken dat de regelingen nog effectiever zullen zijn door technieken niet te lang te blijven stimuleren. De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) neemt de aanbevelingen uit het evaluatierapport mee bij de Milieulijst 2024.

lees ook:

Gerelateerde artikelen