(ECB-lid) Schnabel: ‘Groene transitie leidt niet hogere productiviteit en kostenverlaging’

Concurrentiepositie van Europees bedrijfsleven verzwakt door duurzaamheidsbeleid

De concurrentiekracht van de eurozone als economisch blok, staat onder druk. Dat stelde Isabel Schnabel, lid van de Europese Centrale Bank (ECB) in een toespraak in Florence. Volgens Schnabel is de Europese Monetaire Unie weliswaar een wereldleider geworden op het gebied van sociale bescherming, klimaatverandering en vrijhandel maar in een tijd waarin duurzame groei cruciaal is, kampt de Europese economie met stagnatie in verschillende individuele lidstaten. Daarover schrijven verschillende websites.

  • Eurozone onder druk door achterstand investeringen en productiviteit
  • Groeiende kloof in IT-kapitaalgoederen benadrukt problemen binnen eurozone
  • Hoge energieprijzen en groene transitie bemoeilijken productiviteit eurozone

Volgens de Duitse top-econome hebben bedrijven in de EU een zorgwekkende achterstand op het gebied van investeringen in kapitaalgoederen, op onderzoeksgebied en ontwikkeling. Daarnaast kampt de EU met een lagere productiviteit in vergelijking met mondiale concurrenten.

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

VS vs EU

De tekortkomingen in productiviteit worden volgens het ECB-lid verder onderstreept door een groeiende kloof in kapitaalgoederen die nodig zijn voor informatietechnologie, zeker in vergelijking met de VS. Ondanks inspanningen om hervormingen door te voeren na de financiële crisis van de jaren 2010, blijven product- en arbeidsmarkten binnen de eurozone vaak sterk gereguleerd, wat de groei belemmert.

Duurzaamheid leidt niet tot produktiviteit

Daarnaast zorgen hoge energieprijzen en een afname in de productie van energie-intensieve goederen voor verdere uitdagingen binnen de eurozone. De groene transitie, hoewel noodzakelijk, heeft tot nu toe niet geleid tot de verwachte verbeteringen in productiviteit en kostenverlagingen.

De Duitse econome Isabel Schnabel werd op 9 augustus 1971 geboren op ruim 90 kilometer van Venlo, in Dortmund. Schnabel is sinds 2020 directielid van de Europese Centrale Bank (ECB) nadat zij eerder in een gezaghebbende raad van economen zat. In 2003 ronde zij haar studie economie af aan de Universiteit van Mannheim. Daarnaast volgde zij opleidingen aan de Franse Sorbonne en Amerikaanse Berkeley University. Tegenwoordig is zij hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Bonn. Schnabel heeft onderzoek gedaan naar het bankwezen, internationale financiën, economische geschiedenis en financieel recht. Voor haar werk won zij verschillende prijzen. Als lid van de ECB houdt ze zich bezig met marktoperaties, onderzoek en statistieken.

EU krijgt concurrentiepositie niet op niveau

De voorgestelde oplossingen van Schnabel benadrukken de noodzaak van meer publieke investeringen, zowel op nationaal als Europees niveau, om de structurele uitdagingen aan te pakken. Terwijl de Europese Commissie, onder leiding van Ursula von der Leyen, een campagne voert om de concurrentiepositie te verbeteren en groene beleidsmaatregelen te stimuleren, blijven de effecten van overheidsbeleid op de productiviteit en concurrentiekracht van de eurozone voor Schnabel een punt van zorg.

Moet EU economisch beleid herzien?

Terwijl Europa worstelt met deze uitdagingen, blijft de Verenigde Staten vooruitgang boeken op het gebied van productiviteit en economische groei -mede door voldoende kapitaalinvesteringen in tech. Dit werpt een schaduw over de effectiviteit van het beleid van de Europese autoriteiten en de ECB, en onderstreept de dringende behoefte aan innovatieve maatregelen om het concurrentievermogen van de eurozone te herstellen.

Gerelateerde artikelen