Komende 10 jaar stijgende stroomkosten voor bedrijven

Investeren in vergroenende elektrificering

Huishoudens en bedrijven gaan de komende tien jaar meer betalen voor stroomtransport. Netbeheerder TenneT voorspelt een jaarlijkse stijging van de transporttarieven met 5 procent tot 2035, met een tijdelijke daling in 2025 en 2026.

  • Transporttarieven stijgen jaarlijks met 5 procent.
  • Tijdelijke daling verwacht in 2025 en 2026.
  • Grote investeringen drijven kosten omhoog.

TenneT meldt dat door de gedaalde elektriciteitsprijs de transportkosten eerst licht zullen dalen. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een afname van 124 euro naar 119 euro per jaar. Voor kleine mkb-bedrijven gaat het tarief van 776 naar 742 euro.

Stijging door investeringen in elektriciteitsnet

Vanaf 2027 zullen de tarieven echter constant omhoog gaan, voornamelijk door grote investeringen in het elektriciteitsnet. Het hoogspanningstarief stijgt met 4,7 procent en het tarief voor extra hoogspanning met 4,3 procent, inclusief inflatiecorrectie. Voor huishoudens zal dit resulteren in enkele euro’s extra per jaar.

Onderzoek naar kostenbeperking

TenneT onderzoekt momenteel manieren om de kostenstijgingen te beperken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende ministeries en planbureaus. De focus ligt op het principe ‘de gebruiker betaalt’, waarbij gekeken wordt naar alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals Europese subsidiëring en bekostiging via de markt.

Toekomstige Energiebehoefte Cruciaal

De prognose is sterk afhankelijk van de verwachte toename in stroomgebruik door de energietransitie. Indien de toename in stroomgebruik achterblijft, zijn er minder netgebruikers om de kosten te verdelen, wat kan leiden tot hogere transporttarieven.

Reactie van TenneT

Manon van Beek, CEO van TenneT, benadrukt het belang van betaalbaarheid. “We zoeken naar manieren om de betaalbaarheid te waarborgen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat degenen die voordeel hebben bij het net op zee ook bijdragen aan de kosten. Denk aan Europese subsidiëring en marktbekostiging.”

Internationale context

Internationaal zijn er ook ontwikkelingen die de energiemarkt beïnvloeden. Volgens recente berichten uit de VS werken grote netbeheerders aan vergelijkbare investeringen in hun infrastructuur om aan de toenemende vraag naar duurzame energie te voldoen . In Duitsland zijn de tarieven voor stroomtransport ook in beweging, met een verwachte stijging door investeringen in de groene energietransitie.

Invloed van inflatie

De stijging van de tarieven wordt mede beïnvloed door inflatie. Netbeheerders moeten rekening houden met stijgende kosten voor materialen en arbeid, wat de totale kosten voor infrastructuurprojecten verhoogt. Dit wordt weerspiegeld in de jaarlijkse tariefverhogingen die door TenneT worden voorspeld.

Innovaties in energietransport

Om de kosten te beheersen, kijkt TenneT ook naar innovaties in energietransport. Slimme netwerken en digitale technologieën kunnen helpen om de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. Deze innovaties zijn cruciaal om de stijgende vraag naar elektriciteit aan te kunnen zonder de kosten voor eindgebruikers te hoog op te drijven.

Europese subsidies en marktbekostiging

Europese subsidies kunnen een belangrijke rol spelen in het financieren van de noodzakelijke investeringen. De Europese Unie heeft diverse fondsen beschikbaar gesteld om de energietransitie te ondersteunen, wat kan helpen om de kosten voor eindgebruikers te verlagen.

Stijgende vraag naar duurzame energie

De vraag naar duurzame energie neemt toe, wat druk legt op het bestaande elektriciteitsnet. TenneT investeert in uitbreiding en modernisering van het net om aan deze vraag te voldoen. Dit is essentieel om de energietransitie te ondersteunen en een stabiele en betrouwbare stroomvoorziening te garanderen.

Gerelateerde artikelen