Overbelast energienetwerk belemmert bedrijfsruimtemarkt

Faillissementsregen energiebedrijven is voorbij
Vergroening electrificatie

Het overbelaste energienetwerk in Nederland belemmert de groei van bedrijven, aldus makelaarsvereniging NVM Business. Meer dan de helft van de bedrijventerreinen heeft geen capaciteit voor extra elektriciteitsafname, terwijl ruim 30 procent van de locaties voorlopig geen stroom kan leveren. Slechts 5 procent van de terreinen heeft voldoende elektriciteit.

  • Energienet overbelast: mkb zwaar getroffen
  • Energiehubs als duurzame oplossing
  • Dringende actie nieuwe kabinet vereist

Vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) en distributiecentra ondervinden grote hinder van de energienetproblemen. Het tekort aan beschikbare grond verergert de situatie, waardoor het vinden van geschikte en duurzame bedrijfsruimtes steeds moeilijker wordt. Dit belemmert investeringen en stilstand van nieuwbouwprojecten.

Economie zwaar afhankelijk van bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn cruciaal voor de Nederlandse economie. Ze bieden werk aan 30 procent van de beroepsbevolking en dragen 40 procent bij aan het bruto binnenlands product (bbp). De beperkte stroomcapaciteit maakt bedrijven terughoudend met investeringen en vertraagt de economische groei.

Waarschuwing van NVM Business

Voorzitter Irene Flotman van NVM Business waarschuwt dat vooral het mkb, de groeimotor van de economie, hierdoor vast dreigt te lopen. Dit belemmert zowel het lokale bedrijfsleven als de nationale economie en verzwakt de concurrentiepositie van Nederland. Flotman roept het nieuwe kabinet op om het energienetwerk en ruimtegebrek aan te pakken.

Energiehubs als duurzame oplossing

Duurzame oplossingen zoals energiehubs kunnen volgens Flotman uitkomst bieden. Deze hubs combineren opwekking, opslag en slim gebruik van elektriciteit om pieken in vraag en aanbod op te vangen. De eerste energiehub in Nederland is deze maand in Tholen gerealiseerd en zou als voorbeeld moeten dienen voor andere regio’s. [Artikel gaat verder na de volgende advertentie]

Bepaal jij wat AI voor je doet, of bepaalt AI straks wat jij zult doen? Kom hierover in gesprek op 7 november met 300 vakgenoten en experts tijdens Leadership in Finance Summit 2024 in Amersfoort. Meld je nu gratis aan en ontdek hoe AI jouw rol van finance leader herdefinieert.

Actuele situatie en reacties

Recent nieuws uit internationale bronnen bevestigt de urgentie van het probleem. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden vergelijkbare uitdagingen gemeld. De Financial Times rapporteert dat ook in deze landen het energienetwerk zwaar onder druk staat, wat gevolgen heeft voor de economische groei en bedrijfsontwikkeling.

Reacties van experts

Volgens energie-expert Hans de Groot is de situatie in Nederland alarmerend. “De huidige infrastructuur kan de groeiende vraag niet aan. We moeten dringend investeren in modernisering en uitbreiding van het energienetwerk,” aldus De Groot.

Vooruitblik op beleidsmaatregelen

Het kabinet heeft aangekondigd de situatie nauwlettend te volgen en mogelijke maatregelen te onderzoeken. Er wordt gesproken over investeringen in netuitbreiding en de versnelling van vergunningstrajecten voor energieprojecten. Dit moet ervoor zorgen dat bedrijven weer kunnen groeien en de economische impact beperkt blijft.

De realisatie van energiehubs zoals die in Tholen moet volgens Flotman snel navolging krijgen. “Energiehubs bieden een praktische oplossing voor de huidige problemen. Ze kunnen lokaal opgewekte energie beter benutten en het netwerk ontlasten,” stelt Flotman.

Buitenland

In het buitenland zijn energiehubs al succesvol gebleken. In Duitsland zijn er meerdere energiehubs die niet alleen stroom leveren, maar ook warmte en koeling, waardoor bedrijven efficiënter kunnen opereren . Deze voorbeelden tonen aan dat energiehubs een waardevolle toevoeging zijn aan het bestaande energienetwerk.

Oproep tot samenwerking en innovatie

Flotman benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. “We moeten samen werken aan innovatieve oplossingen en investeren in duurzame energieprojecten. Alleen zo kunnen we de huidige problemen het hoofd bieden en toekomstige groei veiligstellen.”

Innovatie als sleutel tot succes

Innovatie is cruciaal om de uitdagingen op het energienet aan te pakken. Bedrijven moeten gestimuleerd worden om te investeren in nieuwe technologieën en duurzame energieoplossingen. Dit kan door middel van subsidies, belastingvoordelen en andere stimuleringsmaatregelen

Duurzame groei en concurrentiepositie

Het versterken van het energienetwerk en het uitbreiden van energiehubs is essentieel voor duurzame economische groei. Dit zal niet alleen de concurrentiepositie van Nederland verbeteren, maar ook bijdragen aan een duurzamer en efficiënter gebruik van energiebronnen.

Dringende maatregelen nodig

Een snelle goedkeuring van vergunningen voor energieprojecten is noodzakelijk om de druk op het netwerk te verlichten. Het huidige traag verlopende proces belemmert de realisatie van belangrijke projecten die de capaciteit van het energienetwerk kunnen vergroten.

Investeringen in modernisering

Er moeten substantiële investeringen worden gedaan in de modernisering en uitbreiding van het huidige energienetwerk. Dit is nodig om de groeiende vraag aan te kunnen en toekomstige economische groei te faciliteren.

Versterking van het mkb

Specifieke aandacht en steun voor het mkb is cruciaal. Deze bedrijven vormen de ruggengraat van de economie en hebben de middelen en infrastructuur nodig om te blijven groeien en innoveren.

Conclusie en vooruitblik

De problemen met het energienetwerk vereisen snelle en effectieve actie. De huidige situatie belemmert de groei van bedrijven en de bredere economie, en het nieuwe kabinet moet prioriteit geven aan oplossingen voor het energienet en ruimtegebrek.

Kansen voor duurzame innovatie

Hoewel de uitdagingen groot zijn, bieden ze ook kansen voor duurzame innovatie. Energiehubs en andere innovatieve oplossingen kunnen bijdragen aan een veerkrachtiger en efficiënter energienetwerk.

Rol van het bedrijfsleven

Het bedrijfsleven moet actief betrokken worden bij het ontwikkelen en implementeren van oplossingen. Samenwerking en investeringen in duurzaamheid zijn essentieel om de concurrentiepositie van Nederland te versterken en toekomstige groei te waarborgen.

Gerelateerde artikelen