Peter Ploegsma, UWV: Winnaar Public Finance Award 2008

Peter Ploegsma, directeur financieel economische zaken bij UWV is de winnaar van de Public Finance Award 2008. Uit zestien topbestuurders, werkzaam bij overheid en non profitorganisaties, werd Ploegsma tijdens het 3e Jaarcongres Public Finance uitgeroepen tot winnaar.

Hoewel alle genomineerden stuk voor stuk een topprestatie hebben neergezet, kan er maar een de winnaar zijn. De jury komt uiteindelijk tot de volgende top drie:

1. Peter Ploegsma, UWV
2. Evelyn Lindeman, Gemeente Amsterdam
3. Jan Willem Meinsma, Universiteit Utrecht

Gerard Boot, directeur FEZ bij de gemeente Den Haag en Arnold Pureveen, CFO bij De Alliantie wonnen in 2006 en 2007 de felbegeerde Public Finance Award. Waar het nominatieproces in voorgaande jaren beperkt bleef tot alleen een interview en inhoudelijke bijdrage tijdens het jaarcongres, is dit jaar het beoordelingsproces aangescherpt en maakt ook een actieve deelname aan een rondetafelbijeenkomst onderdeel uit van het jureringsproces voor de Public Finance Award.

Voor de genomineerden voor de Public Finance Award 2008 is dit jaar gekozen voor een andere, meer verantwoorde procedure voor de selectie van kandidaten. Een websurvey met vragen over resultaatsturing, risicomanagement en innovatie, zorgde voor een eerste screening. Gevolgd door een interview en een fotoreportage met het gehele finance team. En tot slot een rondetafelbijeenkomst, waarin de genomineerden met elkaar en met de jury in discussie gingen.

De uiteindelijke rangorde is voor tachtig procent bepaald op basis van de score van het interview en de ingevulde websurvey (inhoudelijke vragen over resultaatsturing, vernieuwingstrajecten en de visie op het vakgebied). Daarnaast woog de presentatie tijdens de rondetafelbijeenkomst voor twintig procent mee in de einduitslag.

Peter Ploegsma van het UWV kwam daarbij als beste naar voren. De jury werd gevormd door Tom Groot (hoogleraar Management Accounting aan de Vrije Universiteit Amsterdam), Arnold Pureveen (financieel directeur De Alliantie en winnaar Public Finance Award 2007) en Jan Bletz (hoofdredacteur CFO Magazine).

Tijdens de uitreiking verwoordde juryvoorzitter Tom Groot het als volgt: ‘De winnaar van dit jaar geeft mede leiding aan een instelling die enkele jaren geleden is ontstaan uit een fusie. Dat betekende in de eerste plaats het opnieuw opzetten, structureren en op gang brengen van een productie-organisatie. Daarvoor kreeg hij een miljoenenbudget met de afspraak deze gelden binnen vier jaar terug te verdienen door besparingen in de bedrijfsvoering.

De vernieuwingen zijn doorvertaald naar de divisies die tezamen 80 diensten aansturen. Vormgeving en uitvoering van vernieuwingsprojecten zijn afgestemd op de lokale mogelijkheden. Ook heeft de winnaar een systeem ontwikkeld dat lokale vernieuwers beloont voor hun innovaties. Voordelen die in dit proces worden behaald worden opnieuw in de organisatie geinvesteerd ter verbetering van de kwaliteit. Op dit moment zijn de initiële investeringen terugverdiend.

De organisatie wordt nu gekanteld van een op wetsuitvoering naar een op werkgebied gerichte organisatie, zodat elk onderdeel zich op haar geheel eigen kwaliteitseisen kan concentreren. De organisatie realiseert dit alles onder een krimpend middelenkader. Het Financieele Dagblad stelde zelfs dat de organisatie momenteel sneller krimpt dan de markt. Het aantal werknemers daalde van 23.000 in 2002 naar 16.000 nu, en dat is aanzienlijk sneller dan de daling van de productie. In deze periode is de klanttevredenheid significant verbeterd en daal het aantal klachten gestaag.’

Genomineerden Public Finance Award 2008:

1. Henk Bakker, Tweede Kamer der Staten-Generaal
2. Ber Bosveld, Ymere
3. Wim van Duijn, Gemeente Haarlem
4. Evelyn Lindeman, Gemeente Amsterdam
5. Emile Lohman, UMC st. Radboud
6. Jan Willem Meinsma, Universiteit Utrecht
7. Peter Ploegsma, UWV
8. Paul Scholte, Ministerie van Verkeer en Waterstaat
9. Ab Smit, Gemeente Nijmegen
10. Hans Smit, Gemeente Alkmaar
11. Andre Timmer, Saxion Hogescholen
12. Henk Tuijn, Cordaid
13. Roelof te Velde, Provincie Zuid-Holland
14. Wilco van Wijck, Het Nederlandse Rode Kruis
15. Jan Winter, Zorggroep Noord- en Midden-Limburg
16. Patrick Wisman, Gemeente Zaanstad

Gerelateerde artikelen