Duurzaamheidsblog: ‘Durf stap te nemen naar duurzaam bedrijf’

De toekomst van duurzaamheid zonder obstakels

We zien en horen veel over de obstakels die Europese regelgeving over duurzaamheidsverslagen geven. Dat geeft voeding aan de weerstand. Terwijl het over iets anders moet gaan. Bestuurders; het kán gewoon niet meer dat duurzaamheid genegeerd wordt. Hoe wil je als bedrijf de toekomst in? Duurzaamheid is de toekomst én biedt kansen. Dat vergt ambitie en durf. De duurzaamheidsverslagen zijn daarin slechts een middel om vorm te geven aan een toekomstgericht bedrijf.

Duurzaamheid integreren in je bedrijfsvoering is goed voor milieu, mens en verantwoordelijk bestuur. Dat zijn de Environmental, Social en Governance (ESG)-normen die helder in de nieuwe Europese regelgeving staan: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). En ik ben ervan overtuigd dat als je als bedrijf je keuzes opschrijft, motiveert en nakomt, er niets aan de hand is. Sterker nog, je hebt er voordeel van. Duurzaamheidsrapportages openen de weg naar nieuwe kansen voor je bedrijf. Het vraagt persoonlijk leiderschap van bestuurders om te durven innoveren.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


CSRD geen argument

En ja, het is best veel werk om hieraan te voldoen. En ja, omdat het nieuw is, is het nog op punten onduidelijk. Laten we niet vergeten dat er tientallen jaren over gedaan is om te komen tot een standaard in financiële rapportages en nog elk jaar wordt deze standaard aangescherpt. Met de CSRD probeert Europa in een paar jaar hetzelfde niveau te bereiken in ESG-rapportages. Dit alles mag je als bestuurder niet weerhouden om aan de slag te gaan.

Accountants zullen -zeker de eerste jaren- coulant zijn bij verslagen die op die manier zijn opgezet. Het gaat om transparantie, het is nadrukkelijk geen wedstrijd.

Aan de slag en leg wat je doet vast

Wij werken dagelijks met bedrijven om hun impact te monitoren en van daaruit te verbeteren. Zij beginnen met hun bedrijfsprocessen en materialen die de grootste impact hebben. En waar kijken we dan naar? Probeer je energiemix te veranderen of de samenstelling van een product. Onderzoek of meer gerecycled materiaal toepasbaar is of verkort transportroutes door materialen dichter bij huis aan te schaffen. Goede verslaglegging waaróm je deze keuzes maakt, is belangrijk en daar win je sympathie mee.. Ook accountants zullen -zeker de eerste jaren- coulant zijn bij verslagen die op die manier zijn opgezet. Het gaat om transparantie, het is nadrukkelijk geen wedstrijd.

Voorkom stap naar de rechter van NGO’s

Cruciaal is de bereidheid van bestuurders om de eigen bedrijfsprocessen en de activiteiten onder ogen te zien. En laten we eerlijk zijn. De meeste bedrijven weten echt wel waar de schoen wringt. Naast terugkijken vraagt de CSRD bedrijven namelijk ook vooruit te kijken. Welke stappen gaan wij de komende jaren zetten? Dat is de uitdaging. Juist een gebrek aan ambitie en transparantie leidt tot tegenspraak. Ook Milieudefensie of Urgenda voeren liever geen processen. Ze zijn graag aanjager en bekijken met belangstelling de voortgang naar een duurzamer bedrijfsleven.

Lees ook:

Kennedy

Veel meer willen wij de uitdaging centraal stellen en daarbij de legendarische woorden over innovatie van President Kennedy uit 1962 volgen. “We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we’re willing to accept.” Hiermee benadrukken we persoonlijk leiderschap. Erken dat nog niet alles perfect is op ESG-gebied, durf transparant te zijn en spreek de ambitie uit om daadwerkelijk stappen te zetten en zet die vervolgens ook. ‘Choose to go towards sustainability’. Nu, meer dan begin jaren ’60, is er behoefte aan innovatie en vernieuwing. Als er één land is dat dit in Europa kan, dan is het Nederland. Laten we aan de slag gaan.

Zoekt u de beste route naar slim, duurzaam vastgoed? Krijg antwoord op de 6 meest gestelde vragen over het koppelen van uw SAP Cloud ERP met software voor vastgoedbeheer. Ontdek hoe een koppeling van SAP-software met Planon uw leven vereenvoudigt en daarmee uw prestaties en duurzaamheid verhoogt.

Gerelateerde artikelen