Belastingplan 2013 voor woon-werkverkeer en overdrachtsbelasting

Door het in mei dit jaar gesloten Begrotingsakkoord is het Belastingplan 2013 voor een demissionair kabinet omvangrijker dan normaal. Het door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gesloten akkoord bevat een fiscaal crisispakket dat helpt de overheidsfinanciën weer op orde te brengen.

Het Begrotingsakkoord bevat een aantal maatregelen die zijn uitgewerkt in het Belastingplan 2013, waaronder de fiscale behandeling van het woon-werkverkeer de de overdrachtsbelasting

Woon-werkverkeer
Reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer kunnen vanaf 2013 niet langer onbelast vergoed worden. Wel kan de werkgever er voor kiezen de werknemer een deel van de kosten te vergoeden uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Zakelijke reizen, niet zijnde woon-werkverkeer, kunnen onverminderd onbelast vergoed worden.

Voor loodgieters, wijkverpleegkundigen en andere ambulante werknemers geldt dat het merendeel van de reizen naar de werkplek wordt aangemerkt als een zakelijke en dus onbelaste rit. Pas als langer dan een jaar naar dezelfde werkplek wordt gereisd, is sprake van woon-werkverkeer. De reis naar de vaste werkgever wordt gezien als woon-werkverkeer, en wordt dus belast. Werkgever en werknemer bepalen samen wat als vast werkadres wordt aangemerkt. Ritjes naar dat vaste werkadres komen niet in aanmerking voor een onbelaste reiskostenvergoeding. Meerdere adressen van de werkgever kunnen aangemerkt worden als vast werkadres.

Ook is sprake van woon-werkverkeer als op regelmatige basis wordt gereisd tussen de woning en een werkplaats waar in belangrijke mate werkzaamheden worden verricht. Dat kan dus een ander werkadres zijn dan die welke tussen werkgever en werknemer zijn overeengekomen. Voor zzp’ers geldt dat reizen naar opdrachtgevers gelden als zakelijke kilometers, tenzij langer dan een jaar naar dezelfde werkplek gereisd wordt. Voor leaserijders en voor houders van openbaar vervoerabonnementen is overgangsrecht vastgesteld overeenkomstig het Begrotingsakkoord 2013.

Overdrachtsbelasting
Vanwege de huidige stagnerende vastgoedmarkt kan onvoldoende gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand een vermindering van de overdrachtsbelasting te claimen. Om de gehele vastgoedmarkt tegemoet te komen wordt de termijn waarin deze vermindering geclaimd kan worden, tijdelijk verlengd van 6 naar 36 maanden.

De tijdelijke maatregel is een steuntje in de rug voor bijvoorbeeld particulieren die hun woning door moeten verkopen in geval van scheiding vlak na aankoop van een woning. Of wanneer particulieren een bestaande woning hebben gekocht en toch willen doorstromen naar een nieuwbouwwoning. Door de verlenging van de doorverkooptermijn naar 36 maanden kunnen projectontwikkelaars makkelijker de garantie bieden dat zij de oude woning zullen kopen als het niet lukt om deze tijdig verkocht te krijgen.

Het Belastingplan 2013 bevat verder vooral maatregelen gericht op het bedrijfsleven. Zo wordt gewerkt aan soepeler uitstel van betaling voor openstaande belastingaanslagen tot € 12.000 van bedrijven. De zogeheten thincapregeling wordt afgeschaft waarmee de vennootschapsbelasting verder wordt vereenvoudigd. Notariële akten worden voortaan elektronisch geregistreerd, waardoor minder stukken heen en weer gestuurd hoeven worden tussen de notaris en de Belastingdienst.

Bron: Ministerie van Financiën

Gerelateerde artikelen