Dalende steun ESG-voorstellen in aandelenvergaderingen VS

Verduurzaming bedrijven in VS

De laatste tijd is er een opvallende daling te zien in de steun voor ESG-gerelateerde aandeelhoudersvoorstellen. Dat blijkt volgens een onderzoeksartikel van Harvard Law University. De daling in steun voor ESG-voorstellen is volgens de onderzoekers niet zomaar een trend, maar het gevolg van een aantal complexe factoren. Het onderzoeksartikel geeft inzicht belangrijkste factoren inzicht ten biedt inzicht in de huidige situatie op het gebied van proxy voting en ESG-initiatieven.

Dit kan de ruim 2.800 Nederlandse bedrijven onder Amerikaans zeggenschap raken, wat neerkomt op meer dan één op de vijf buitenlandse bedrijven in Nederland.

  • Steun voor ESG-voorstellen daalt jaarlijks.
  • SEC-besluit leidde tot meer aandeelhoudersvoorstellen.
  • Vermogensbeheerders integreren ESG in bredere strategieën.

Sinds een besluit van de de Amerikanse toezichthouder SEC in november 2021, is het aantal aandeelhoudersvoorstellen in de Verenigde Staten sterk toegenomen. In de eerste helft van 2021 waren er 411 voorstellen, in 2022 waren dat er 522 en in 2023 is dit gegroeid naar 580. Het merendeel van deze beleggersinitiatieven betrof voorstellen op het gebied van milieu en sociale thema’s. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

Afname in stemsteun

Hoewel het aantal ESG-voorstellen is toegenomen, is de gemiddelde steun voor deze voorstellen sinds 2021 aan het afnemen. Dit lijkt deels te wijten aan een groeiend aantal zogenoemde anti-ESG voorstellen en een toenemende weerstand tegen ESG-thema’s in de Verenigde Staten. Experts wijzen er op dat ESG in Amerika vaak lager op de agenda van bedrijven staat dan diversiteitskwesties.

Veranderende voorstellen

Naast het aantal voorxtellen constateren de onderzoekers dat vaak ook de inhoud van de ESG-voorstellen aan het veranderen is. Veel van de huidige voorstellen richten zich namelijk op meer specifieke verzoeken =die daardoor niet breed worden ondersteund door bedrijfseigenaren in de markt. Volgens deze groep financiers ontbreek vaak een duidelijk verband tussen de ESG voorstellen en de aandeelhouderswaarde. Bovendien worden veel voorstellen ingediend bij bedrijven waar het onderwerp financieel minder impact heeft.[Artikel gaat verder na de volgende advertentie]

Bepaal jij wat AI voor je doet, of bepaalt AI straks wat jij zult doen? Kom hierover in gesprek op 7 november met 300 vakgenoten en experts tijdens Leadership in Finance Summit 2024 in Amersfoort. Meld je nu gratis aan en ontdek hoe AI jouw rol van finance leader herdefinieert.

ESG-initiatief wordt geïntegreerd

Hoewel de steun voor specifieke voorstellen volgens de onderzoekers dus af lijkt te nemen, concluderen zij niet dat ESG-kwesties minder belangrijk worden. Veel vermogensbeheerders hebben namelijk hun benadering van ESG-toezicht verfijnd en uitgebreid naar andere gebieden van duurzaambeheer, zoals betrokkenheid van het bedrijfsbestuur bij ESG-beleid en bij beloningsvoorstellen die worden gekoppeld aan ESG-criteria. Hierdoor worden ESG-overwegingen vaak meegenomen bij de beoordeling van benoemingen en renumeratie.

Meer voorstellen van niet-investeerders

Een opvallende trend is verder, de toename van voorstellen die worden ingediend door belangengroepen en NGO’s. In 2023 werd bijna een kwart van de ESG-voorstellen door NGO’s en activistische groepen ingediend. Enkele jaren geleden was dat nog slechts 5%. Deze groepen hebben vaak bredere maatschappelijke doelstellingen die niet altijd overeenkomen met de financiële belangen van lange termijn investeerders.

Emissiereductievoorstellen

Een goed voorbeeld van de veranderende aard van ESG-voorstellen noemen de onderzoekers de emissiereductievoorstellen. Het aantal van dergelijke voorstellen op Amerikaanse aandeelhouders-vergaderingen steeg van 4 in 2021 naar 29 in 2023 -een verzevenvoudiging -terwijl de gemiddelde steun voor de meeste van deze voorstellen juist minder werd. Dit komt deels doordat veel bedrijven al stappen hebben ondernomen om hun emissies te verminderen, waardoor nieuwe voorstellen vaak vragen om nog specifiekere en soms onrealistische doelstellingen (in de ogen van de financierende eigenaren).

Financiële materialiteit

De dalende steun voor ESG-voorstellen weerspiegelt een rationele, economische benadering van vermogensbeheerders. Zij beoordelen de financiële impact van elk voorstel op lange termijn en maken hun beslissingen op basis van de specifieke omstandigheden van het bedrijf. “Dit betekent niet dat zij ESG-kwesties afwijzen, maar dat zij selectiever zijn geworden in welke voorstellen zij wel steunen.”, aldus het onderzoek.

Proxy adviseurs

Een ander misverstand dat vaak naar voren komt, is de rol van proxy adviseurs. Hoewel het waar is dat professionele investeerder de adviezen van proxy adviseurs kritisch bekijken, gebruiken zij deze adviezen voornamelijk als een van de vele inputs voor hun eigen stembeslissingen. Proxy adviseurs bieden expertise en objectief onderzoek, maar de uiteindelijke stembeslissing, ligt bij de professionele investeerder.

Gerelateerde artikelen