Bedrijfsinvesteringen lopen terug

Economische graadmeter loopt terug

Bedrijven hebben in december 8,1 procent minder geïnvesteerd in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen, vliegtuigen, personenauto’s en machines werd minder geld gestoken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In november namen de bedrijfsinvesteringen met 4,8 procent af.

  • Bedrijfsinvesteringen dalen 8,1% in december, meldt CBS.
  • Ondernemers zien februari gunstiger voor investeringen.
  • Export daalt minder, beurskoersen stijgen volgens CBS.

De mate waarin bedrijven bereid zijn om te investeren heeft volgens het CBS te maken met de situatie op de afzetmarkten. Ook de prestaties op de financiële markten zijn van invloed op de investeringsbereidheid, aldus het statistiekbureau. De cijfers zijn volgens het CBS niet gecorrigeerd voor werkdagen. December had in 2023 twee werkdagen minder dan in 2022.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Het CBS meldt verder dat de omstandigheden voor investeringen volgens ondernemers in februari minder ongunstig zijn dan in december. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaardaling van de export goederen kleiner was en de jaar-op-jaarstijging van de beurskoersen groter was. De bezettingsgraad in de industrie daalde echter. (ANP)

Materiële activa …

Historisch gezien omvatten bedrijfsinvesteringen de aanschaf van fysieke activa, zoals machines, gebouwen en apparatuur. Deze investeringen dragen vervolgens bij aan de productiecapaciteit en efficiëntie van bedrijven en hebben vaak ook een spin off voor economische activiteit in een keten. Bedrijfsinvesteringen zijn een indicator voor de stemming van bedrijven en kunnen zelfs een voorbode zijn van economische ontwikkeling.

….en de stand van de rente.

De relatie tussen bedrijfsinvesteringen en de rentevoet is doorgaans lineair van karakter: lagere rentetarieven stimuleren investeringen, terwijl hogere rentetarieven ze ontmoedigen. Tegenwoordig zijn bedrijfsinvesteringen echter veel breder dan alleen fysieke activa. Steeds meer bedrijven investeren namelijk in immateriële activa, zoals databases, patenten en onderzoek (R&D).

Lees ook:

Immateriële activa …

In 1996 vertegenwoordigden immateriële investeringen minder dan 20% van het totale bedrijfsinvesteringen, maar in 2021 is dit gestegen tot 30%. Bedrijven die weinig investeren in materiële activa maar veel investeren in materiële activa zijn bijvoorbeeld techreuzen zoals Google, Apple, Microsoft en Meta; deze bedrijven bezitten relatief weinig fysiek kapitaal en bezitten relatief veel software,

… en de stand van de rente.

De immateriële investeringen reageren minder sterk op rentewijzigingen, omdat ze vaak vanuit eigen vermogen worden gefinancierd in plaats van via bankleningen. Bovendien is de waarde van immateriële activa onzeker, wat de financiering bemoeilijkt.

Gevolgen voor bedrijfsfinancieringen

Afnemende bedrijfsinvesteringen kunnen gevolgen hebben voor corporate finance. Minder investeringen in efficiency en innovaties betekenen namelijk vaak een lagere bedrijfsgroei van de activa van een bedrijf, met gevolgen voor zowel de concurrentiekracht als de aandeelhouderswaarde. Structureel lagere investeringen kan namelijk leiden tot lagere inkomsten en winsten en daarmee bedrijfsfinancieringen en cashflow beïnvloeden.

Maak kennis met de FM Dag Orakels: stel jouw vragen, deel uitdagende financiële vraagstukken en laat je inspireren door experts en ervaringsdeskundigen. Beleef samen met 300 vakgenoten de 9e editie van FM Dag. Meld je nu aan voor een unieke ervaring op 17 april in Spant! Bussum.

Gerelateerde artikelen